Etapp 1

Stadsutvecklingen startar i den nya stadsdelen Oceanhamnen, som har ett spektakulärt läge vid stadens inlopp. I etapp 1 ska Oceanhamnen utvecklas till en stadsdel byggd på öar och med en kanal genom piren skapas den första ön. 

Illustration av de nya lokalerna byggda på öar i Oceanhamnen.

I Oceanhamnen planeras för drygt 340 bostäder med butiksytor i bottenplan, 32 000 kvadratmeter kontorslokaler med färjorna inpå knuten, 3 500 kvadratmeter handel/service i bottenplan, en arkitektonisk gång- och cykelbro som förbinder stadsdelen med Knutpunkten, ett torg med sittplatser i solen, en park i torrdockan för lek och en kajpromenad med bryggor för promenader i solnedgången.

Nedan kan du se vinnarfilmen från markanvisningstävlingen med mer information om de olika projekten.

De ska bygga kontorshusen:

  • Midroc Property Development
  • Wihlborgs
  • Castellum

Bostäder i Oceanhamnen

I den första utbyggnaden planeras fyra spännande och attraktiva bostadskvarter som ska ge plats för drygt 340 bostäder. Sju byggföretag är utsedda att bygga bostäderna i den första etappen. Illustrationen visar vilka byggherrar som ska bygga de olika bostäderna.

Karta över vilka som ska bygga var: 1A – K-fastigheter 1B – Midroc 2A – Sundprojekt 2B – Tage och Söner 3A – Serneke 3B – Riksbyggen 4A-B - Magnolia

1A – K-fastigheter
1B – Midroc
2A – Sundprojekt
2B – Tage och Söner
3A – Serneke
3B – Riksbyggen
4A-B – Magnolia

Illustration av den första utbyggnadsetappen. Bilden är under utveckling.

Här kan du se den första utbyggnadsetappen, bilden är under utveckling.