Bra energi i Hplus

Under gatorna på Oceanhamnen, dolda för insyn, löper armgrova rör arrangerade i en noggrant uttänkt ordning. Det är härifrån som de boende förses med el, värme, gas, kyla och bredband.

Bakom rören och den energi som färdas där står Öresundskraft. Företaget var med från start i Hplus-projektet och har rollen som energisystemarkitekt. Det innebär att Öresundskraft hjälper byggaktörer och de framtida hyresgästerna att uppnå stadens klimat- och energimål.

Resurseffektiv energi

Dels ska energin som levereras vara producerad så hållbart som möjligt. Ta fjärrvärmen till exempel. Den kommer till 99,6 procent från återvunnen och förnybar energi, bland annat restvärme från den lokala industrin och restavfall. Fjärrkylan är lika smart, den produceras dels med hjälp av fjärrvärme, dels kallt vatten från Öresund. Det är mycket resurseffektivt och betydligt smartare än lokala, elslukande kylmaskiner.

Stadsnät

Men att gräva ned ledningar och distribuera resurseffektiv energi är bara starten på Öresundskrafts arbete. Noterade du ordet bredband i början av texten? Liksom Helsingborg i stort förses Oceanhamnen med ett rejält fibernätverk, Stadsnätet. Det gör att hyresgäster, vare sig man är privatperson, hyresgästförening eller företag, har tillgång till hela den digitala världen.

Men Öresundskraft har gått längre än så. Mycket längre.

Smarta staden

Gårdagens energisystem handlade om kilowattimmar. Framtidens energisystem handlar om kilobyte. Så drastiskt kan man faktiskt beskriva den omvandling som nu sker av energisystemet. Nu handlar det inte längre om att bara ansluta en fastighet till stadsnätet. Nu handlar det om att förse varje lägenhet med sensorer för att skapa en helhetsbild av husets energitillstånd. Ett finmaskigt nät som samlar in data för analys och åtgärder. Om individuell mätning och debitering av el och värme för varje lägenhet. Eller att fördela intäkterna från solcellerna på taket till lägenheterna. Eller att flytta el som inte behövs i en fastighet till en annan där den behövs bättre.

Morgondagens affärsmodeller

Dessa nya sätt att se på energi och data testas på Oceanhamnen där Öresundskraft och byggaktörerna gemensamt utvecklar tekniken. Tillsammans med Magnolia Bostads projekt Brf Ophelia ska 124 lägenheter förses med givare för mätning av bland annat temperatur, fukt, elanvändning, uppvärmning och kallvatten. Informationen ska samlas in, sammanställas och visualiseras av Öresundskraft. Målet är att på så sätt ge både fastighetsbolag och boende en bild av energiflödena – och få ett underlag för att arbeta med såväl beteende som teknikutveckling.

Det är som sagt bra energi i Hplus.