Bron tar form – men syns ännu inte ovanför vattenytan

Peab är i full gång med att planera och förbereda brobygget. Än så länge syns inte något av själva bron då de först måste bygga och gjuta brostöd under vatten.

För tillfället är det mycket som ska ritas och beräknas och parallellt med detta pågår förberedelser för att kunna börja påla brostöd, preliminärt påbörjas pålning vecka 18.

Det som syns just nu ovan mark är främst uppbyggnaden av den provisoriska bron Peab kommer att använda när det är dags för montering av bron. Om allt går enligt plan kommer Peab tidigt i höst komma igång med att tillverka stålöverbyggnaden till bron som sen ska lyftas och monteras på plats.

En bild som visar hur den provisoriska bron monteras ute i vattnet

– Det kommer att dröja innan det går att se själva brokonstruktionen med blotta ögat. Detta eftersom det är mycket som ska förberedas samt att mycket görs under vattnet så här inledningsvis, hälsar platschef Oskar Bruneby.

Åker man förbi byggplatsen idag kan man dock redan se en ståtlig konstruktion uppe på land. Det är formen till bottenringarna som just nu är under konstruktion. Denna blir 7,5m hög och skall användas som bottenform vid undervattensgjutningen av stöden i vattnet.

Bild på formen till bottenstöden. En cirkulär konstruktion i rostfärgad metall

Byggnation av den provisoriska bron pågår. Utöver det pågår just nu produktionsförberedelser som flytt av kablar, detaljschakter vid installationer och projektering.