Bron till Oceanpiren – bromontage snart klart

Under mars och april har det hänt mycket med den nya gång- och cykelbron i Oceanhamnen. Bron slingrar sig nu hela vägen över vattnet, mellan parkeringsdäcket vid Helsingborg C och Oceanpiren. De båda pylonerna och gångbanorna har Peab lyft på plats med jättestora kranar för montering och svetsning.

Peabs platschef Oskar Bruneby berättar om arbetet som är på gång

– Under vecka 12 gjorde vi det största lyftet då bland annat den längsta brodelen, som är 36 meter lång och väger 63 ton, lyftes på plats med hjälp av Sveriges största mobila lyftkran från Jinert.

– De sista bitarna kommer på plats i månadsskiftet april-maj, därefter är det svetsarbete och målning som gäller fram till vecka 22. I vecka 22 börjar vi med montering av räcken och beläggningsarbete.

– Bron är en så kallad snedkabelbro och med start vecka 25 får den sina bärkablar från pylonerna monterade. Efter det börjar vi spänna upp kablarna och när det är gjort kan vi börja stämma dem. Bron kan liknas vid ett gigantiskt instrument som justeras med dämpare.