En stad i ljus och mörker

Ibland blir det inte riktigt som man tänkt sig. Som när en pandemi förhindrar leveransen av temporära belysningsarmaturer och invånarna i en ny stadsdel står utan gatubelysning i flera månader.

En projektledare, en säkerhetsstrateg, två kommunikatörer och en exploateringsingenjör gav sig av till Oceanpiren en blåsig eftermiddag för att prata om problemen i området med de boende och tillsammans hitta lösningar. På träffen blev det tydligt att temporär belysning behövde komma på plats så fort som möjligt. Det visade sig att kommunen hade planerat för detta i samband med bygget på Oceanpiren långt tidigare, men att leveranserna hade försenats till följd av pandemin.

Efter dialogmötet började belysningen äntligen komma på plats och kommunen satte ut orienteringsskyltar. Gångstråket mellan Oceanpiren och Helsingborg C har också rustats upp och snyggats till. Eftersom detta är ett aktivt stadsbyggnadsprojekt pågår ständiga justeringar och förbättringar i den fysiska miljön.

Orienteringsskyltar ska hjälpa bud, gäster och besökare navigera i området.

Kommunen är begränsad i vad som kan göras. Exempelvis är kameraövervakning utanför Oceanhamnen, som önskades av de boende, svårt att få till stånd med den lagstiftning vi har idag. När det gäller kriminell aktivitet ska polisen involveras. Kommunen är mån om att staden ska upplevas som trygg av alla invånare. Därför fortsätter vi att hålla dialoger och hitta sätt att möjliggöra för boende att själva förverkliga sina idéer om hur området kan förbättras.

Här kan du läsa mer om stadens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Om du behöver rapportera problem som rör stadsmiljön kan du göra det via tjänsten Ett bättre Helsingborg.