Aktiviteter på Gåsebäck

Varje år genomförs ett antal medskapande aktiviteter där staden samarbetar med invånare för att lyfta och utveckla Gåsebäck. Tillsammans skapar vi ett levande, spännande och tryggt Gåsebäck där grönytor, boenden och verksamheter samspelar med varandra och bjuder in till nya upplevelser.

I augusti 2017 anordnades festivalen Open Air på Gåsebäck, där gångtunneln som kopplar Gåsebäck till Husarområdet smyckades med härliga färger och vackra, organiska former av konstnären Henrietta Kozica. Gångtunneln kallas i folkmun för Undergången och innan festivalen levde den upp till sitt namn. En mörk och otrygg plats där få ville röra sig. Nu är det ett konstverk och en lokal stolthet.

Augusti 2018 arrangerade vi en ny festival i Gåsebäck – Global Street Elements. Festivalen var en hyllning till Hip Hop-kulturen med inslag av rap, breakdance, graffiti och scratching. Under festivalen blev Gåsebäck Graff Park invigd. Sveriges största graffittivägg täcktes med konst från 40 konstnärer innan festivalen var slut.

Nya möjligheter i kvarteret

Ett annat projekt som är i full gång just nu är utvecklingen av kvarteret Italien. En utvecklingsplan har tagits fram där man lyfter möjligheterna som finns i området. Bland annat ska man prioritera gående, cyklister och offentlig transport i kvarteret, som idag är helt anpassat efter bilar och truckar. Kvarteret ska bli en trygg miljö för lek och kreativitet.

Tillsammans bygger vi Gåsebäck. Allt som händer här görs i dialog och medskapande med lokala aktörer; eldsjälar som tror på Gåsebäcks potential och vill göra området bättre och starkare än någonsin tidigare.