Aktiviteter på Gåsebäck

Det händer hela tiden nya saker på Gåsebäck! Varje år genomförs ett antal medskapande aktiviteter där staden samarbetar med invånare för att lyfta och utveckla området. Tillsammans skapar vi ett levande, spännande och tryggt Gåsebäck där grönytor, boenden och verksamheter samspelar med varandra och bjuder in till nya upplevelser.

I augusti 2017 anordnades festivalen Open Air på Gåsebäck, där gångtunneln som kopplar Gåsebäck till Husarområdet smyckades med härliga färger och vackra, organiska former av konstnären Henrietta Kozica. Gångtunneln kallas i folkmun för Undergången och innan festivalen levde den upp till sitt namn. Det var en mörk och otrygg plats där få ville röra sig. Men nu är det ett konstverk och en lokal stolthet.

Augusti 2018 arrangeras en ny festival i Gåsebäck – Global Street Elements. Festivalen blir en hyllning till Hip Hop-kulturen med inslag av rap, breakdance, graffiti och scratching. Under festivalen kommer Gåsebäck Graff Park att invigas. Sveriges största graffittivägg kommer täckas med konst från 40 konstnärer innan festivalen är slut.

Nya möjligheter i kvarteret

Ett annat projekt som är i full gång just nu är utvecklingen av kvarteret Italien. En utvecklingsplan har tagits fram där man lyfter möjligheterna som finns i området. Bland annat ska man prioritera gående, cyklister och offentlig transport i kvarteret, som idag är helt anpassat efter bilar och truckar. Kvarteret ska bli en trygg miljö för lek och kreativitet.

Tillsammans bygger vi Gåsebäck. Allt som händer här görs i dialog och medskapande med lokala aktörer; eldsjälar som tror på Gåsebäcks potential och vill göra området bättre och starkare än någonsin tidigare.