Kontorslokaler och förskola i Oceanhamnen

Oceanhamnen blir en blandad stadsdel med lite av allt. En förskola och 32 000 kvadratmeter kontorslokaler skapar nya möjligheter för familjer och näringslivet.

Öster om Redaregatan planeras för en förskola som kommer tillgodose behovet av barnomsorg i stadsdelen Oceanhamnen. Den planeras i tre plan och kommer ha plats för upp till 150 barn. Förskolans gård kan användas för lek och aktiviteter även under kvällar och helger.

En mindre idrottshall, eller ett aktivitetshus, skapar fler möjligheter för aktiviteter vid Varvsparken, som tar plats i den gamla torrdockan. Ambitionen är att bygga förskolan så att den är klar när det är dags för inflyttning i de första bostäderna, vilket planeras till 2020.

Flygbild över området med illustrationer av var bostäder, kontor och förskola ska byggas.

Bilden visar etapp 1 och 2 för hur nya stadsdelen Oceanhamnen kommer att byggas ut.

Kontorslokaler som främjar kreativitet och hälsa

Oceanhamnen ger i den första fasen plats för 32 000 kvadratmeter attraktiva kontorslokaler. Wihlborgs, Castellum och Midroc bygger tre moderna kontorshus, som tillsammans utgör Oceanhamnen Waterfront Business District. Arbetsplatser som prioriterar ljus och välmående, med närhet både till stadskärnan och Öresund, skapar goda förutsättningar för hållbart arbete.

Oceanhamnen Waterfront Business District blir ett modernt och vackert område, med goda kommunikationer och vackra utsikter. Gång- och cykelbron ansluter till torget vid kontoren och där bottenvåningarna ger plats för restauranger och caféer. Du hittar mer information om vad som ska byggas i området här.