Förskola i Oceanhamnen

Oceanhamnen blir en blandad stadsdel med lite av allt. Förutom bostäder och butikslokaler bygger vi en förskola för att tillgodose behovet av barnomsorg i stadsdelen.

Öster om Redaregatan i Oceanhamnen planerar vi för en förskola i tre plan. Denna kommer ha plats för upp till 150 barn, med en gård som kan användas för lek och aktiviteter även under kvällar och helger. Byggstart för förskolan kommer ske under 2021, och ambitionen är att den ska stå klar 2022.

Varvsparken nära till hands

Under den första etappen i Oceanhamnen görs den gamla torrdockan om till en helt ny park – Varvsparken. Den nya förskolan kommer att ligga precis bredvid denna. En mindre idrottshall, eller ett aktivitetshus, kommer att byggas i anslutning till skolan. Detta kommer att skapa fler möjligheter för aktiviteter vid Varvsparken.

Varvsparken kommer ligga bredvid den nya förskolan.