Etapp 2

Oceanhamnen blir en urban arkipelag, en stadsdel byggd på öar, som ligger ett stenkast från centrum. Området kompletterar stadskärnan med attraktiva bostäder, kontor och offentlig service i ett spektakulärt läge vid vattnet. I etapp 2 planeras för både ett bostadskvarter med cirka 100 bostäder och en attraktiv förskola som ska ge plats för 150 barn.

Utvecklingen av den andra etappen, som kallas Varvet 2, sträcker sig över ett relativt litet område på cirka 12 000 kvadratmeter som ligger söder om den planerade kanalen. Här invid kanalen och väster om Redaregatan planeras för ett bostadskvarter med en vindskyddad grön innergård. Det nya bostadskvarteret med 3-7 våningar kan ge upp till ett 100-tal bostäder.

Öster om Redaregatan planeras för en förskola som kommer tillgodose behovet av barnomsorg i stadsdelen Oceanhamnen. Förskolan planeras i tre plan och ger plats för upp till 150 barn. Förskolans gård kan användas för lek och aktiviteter även under kvällar och helger. Med en mindre idrottshall, eller ett aktivitetshus, skapas fler möjligheter för vidare aktiviteter vid Varvsparken, samtidigt som den avskärmar förskolans gård mot uppmarschområdet.

Förskolans gård kompletterar Varvsparken i den gamla dockan och blir tillsammans den första delen i det Blågröna stråket som ska binda ihop de fyra stadsdelarna från Oceanhamnen i norr till Gåsebäck i söder. Kajen norr om förskolan breddas och kommer att ge plats för en paviljong med restaurang eller café. Den breda kajen möjliggör också för en framtida mynning av det Blågröna stråket.

Ambitionen är att bygga förskolan så att den är klar när det är dags för inflyttning i bostäderna i den första etappen, vilket planeras till 2019.

Flygbild över området med illustrationer av var Oceanhamnen kommer byggas ut.

Bilden visar etapp 1 och 2 för hur nya stadsdelen Oceanhamnen kommer att byggas ut.