Vision utbyggd stadsdel

Oceanhamnen - en stadsdel byggd på öar.

Nu pågår bygget av den nya stadsdelen Oceanhamnen söder om hamninloppet. Den första etappen på Oceanpiren ska ge plats för fyra bostadskvarter, tre kontorshus, en gång- och cykelbro till Knutpunkten, torg, park och kanalen som skapar den första ön.

På Oslopiren finns sedan 2016 den kreativa mötesplatsen pixlapiren. Här testar helsingborgarna allt från odling och uppfinningar till att skapa konstverk och evenemang. Tanken är att pixlapiren ska finnas på Oslopiren i 8-10 år, för att sedan utvecklas med bostäder och verksamheter.

Mellan Oceanpiren och Oslopiren planeras den tredje ön i stadsdelen med ytterligare byggnation. Ön ska förbinda Oceanhamnen med Oslopiren. Idén om ön finns med i den fördjupade översiktsplanen för området som antogs i fullmäktige 2011.

En illustration som i stora drag visar hur den nya stadsdelen kan komma att se ut uppifrån

Illustrationen visar de stora penseldragen av hur stadsdelen kan se ut när den är fullt utbyggd. Det är i den här riktningen staden arbetar efter och innan vi når dit väntar en mängd beslut.