Havsbadet

I den nya stadsdelen Oceanhamnen planeras ett flytande havsbad som väntas bli klart till sommaren 2019. Havsbadet är en del i arbetet med att levandegöra H+ området genom att skapa nya mötesplatser, aktiviteter och upplevelser.

Någonting för alla

Havsbadet ska byggas med hjälp av flytande betongmoduler på två sidor som bildar en koppling mellan Oslopiren och Oceanpiren. Ett trädäck på cirka 790 kvadratmeter med trappor, ramper och soldäck skapar en ram runt betongmodulerna. Badet ska innehålla en djuphavspool med hopptorn, en motionsbassäng samt bassängdelar för både barn och vuxna. Poolerna får nät i botten och på sidorna. Barnpoolen får en tät botten med sand.

En av förutsättningarna för havsbadet har också varit att badvattnet har bra kvalitet. Platsen där havsbadet ska ligga har ett rejält vattendjup och hög omsättning i vattnet och de badvattenprover som tagits under de senaste tre somrarna har alla varit tjänliga.

Ett havsbad med tre bassänger

I första skedet byggs duschar, ytor för omklädning och utrymme för teknik och personal. Badet är också utformat så att det i ett senare skede kan kompletteras med en kiosk och en bastu.

Bygget startar i mars 2018 och ska stå klart till sommaren 2019.