Badanläggningar

I den nya stadsdelen Oceanhamnen planerar vi för ett flytande havsbad med tillträde från både Oceanpiren och Oslopiren, med ett aktivitets- och famljebadhus i anslutning. Utomhusbadet och badhuset är en del i arbetet med att levandegöra H+ området genom att skapa nya mötesplatser, aktiviteter och upplevelser.

Ett utomhusbad för alla

Planen är att bygga utomhusbadet med hjälp av flytande betongmoduler på två sidor som bildar en koppling mellan Oslopiren och Oceanpiren. Ett trädäck på cirka 790 kvadratmeter med trappor, ramper och soldäck skapar en ram runt betongmodulerna. Badet ska innehålla en djuphavspool med hopptorn, en motionsbassäng samt bassängdelar för både barn och vuxna. Poolerna får nät i botten och på sidorna. Barnpoolen får en tät botten med sand.

Det här är en visionsskiss. Hur havsbadet faktiskt kommer se ut är ännu inte bestämt.

En av förutsättningarna för havsbadet har också varit att badvattnet har bra kvalitet. Platsen där havsbadet ska ligga har ett rejält vattendjup och hög omsättning i vattnet och de badvattenprover som vi har tagit under de senaste tre somrarna har alla visat på en hög vattenkvalitet.

Oceanbadet: helsingborgarnas nya aktivitets- och familjebadhus

I juni 2019 tog kommunstyrelsen beslut om att mark- och exploateringsenheten skulle börja på en förprojektering för Oceanbadet, en inomhusanläggning som ska ligga intill utomhusbadet.

Helsingborgarna har länge efterfrågat ett äventyrsbad i staden och det lokala föreningslivet har uttryckt en önskan om fler badanläggningar och framförallt en 50-meterspool som är godkänd för nationella och internationella simtävlingar. Oceanbadet ska tillgodose båda dessa behov.