Havsbadet

I den nya stadsdelen Oceanhamnen planerar vi för ett flytande havsbad med tillträde från både Oceanpiren och Oslopiren. Havsbadet är en del i arbetet med att levandegöra H+ området genom att skapa nya mötesplatser, aktiviteter och upplevelser.

Någonting för alla

Planen är att bygga havsbadet med hjälp av flytande betongmoduler på två sidor som bildar en koppling mellan Oslopiren och Oceanpiren. Ett trädäck på cirka 790 kvadratmeter med trappor, ramper och soldäck skapar en ram runt betongmodulerna. Havsbadet ska innehålla en djuphavspool med hopptorn, en motionsbassäng samt bassängdelar för både barn och vuxna. Poolerna får nät i botten och på sidorna. Barnpoolen får en tät botten med sand.

En av förutsättningarna för havsbadet har också varit att badvattnet har bra kvalitet. Platsen där havsbadet ska ligga har ett rejält vattendjup och hög omsättning i vattnet och de badvattenprover som vi har tagit under de senaste tre somrarna har alla varit tjänliga.

Försening av genomförandet

Ambitionen var att havsbadet skulle stå klart sommaren 2018, men långa leveranstider och omfattande anläggningsarbeten har lett till att staden valt att vänta med genomförandet. Just nu utreder staden också möjligheten att bygga ett äventyrsbad i området. Beslut tas av kommunstyrelsen i juni 2019.