Ett kontorshus som bidrar till välmående

Ett kontorshus som bidrar till välmående

Teknik och arkitektur i all ära, men vår viktigaste resurs är människan. När vi människor mår bra presenterar vi bättre och då har verksamheteten större chans att må bra. Kontorshuset Green Haus som Castellum bygger på Oceanhamnen, kommer certifieras enligt WELL.

WELL är den första internationella byggstandarden som fokuserar just på människors välmående. WELL bygger på 10 kriterier som alla är framtagna för att sätta människan i centrum. I Green Haus kommer detta till exempel att märkas i valet av material där fokus ligger på naturmaterial och mycket grönska. Det kommer även vara extra smidigt att cykelpendla till Green Haus med cykelgarage, omklädningsmöjligheter och hjälp med mindre cykelreparationer.

Husets hyresgäster kommer även kunna hämta sina e-handlade paket i speciella hämtboxar i husets foajé. I husets café kommer det serveras hållbar och nyttig mat och på takterrassen kommer det arrangeras föreläsningar och yogapass. Allt för att människorna som jobbar i Green Haus ska må så bra som möjligt!

Innehåll från Castellum till Oceanhamnens nyhetsbrev.