Flytande havsbad byggs i Oceanhamnen

Till sommaren 2018 ska Helsingborgs första flytande havsbad stå klart. Inom kort påbörjas byggnationen i Oceanhamnen i H+ området.

Illustration över det nya havsbadet

Visionsbild som visar hur havsbadet kan komma att se ut

Havsbadet är en del i arbetet med att levandegöra H+ området genom att skapa nya mötesplatser, aktiviteter och upplevelser.

– Badet blir en stark attraktion som är helt unik för platsen. Med sitt centrala läge i vår nya stadsdel vill vi bidra till att verkligen tillgängliggöra vattnet mitt i staden, säger Christian Orsing, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Någonting för alla

Havsbadet ska byggas med hjälp av flytande betongmoduler på två sidor som bildar en koppling mellan Oslopiren och Oceanpiren. Ett trädäck på cirka 790 kvm med trappor, ramper och soldäck skapar en ram runt betongmodulerna. Badet ska innehålla en djuphavspool med hopptorn, en motionsbassäng samt bassängdelar för både barn och vuxna. Poolerna får nät i botten och på sidorna. Barnpoolen får en tät botten med sand.

– Säkerheten för dem som besöker badet är oerhört viktig, därför kommer vi att ha utbildade badvakter på plats redan från start, säger Daniel Nilsson, fritidschef i Helsingborg.

En av förutsättningarna för havsbadet har också varit att badvattnet har bra kvalitet. Platsen där havsbadet ska ligga har ett rejält vattendjup och hög omsättning i vattnet och de badvattenprover som tagits under de senaste tre somrarna har alla varit tjänliga.

Byggstart i mars 2018

I första skedet byggs duschar, ytor för omklädning och utrymme för teknik och personal. Badet är också utformat så att det i ett senare skede kan kompletteras med en kiosk och en bastu.

– Helsingborg har många fantastiska stränder och badplatser men ett riktigt hopptorn saknar vi. Nu bygger vi ett vid vårt nya havsbad, en spännande mötesplats mitt i H+ området, säger Martin Hadmyr, stadsträdgårdsmästare.

Bygget startar i mars och om allt går enligt planerna ska havsbadet stå klart i mitten av sommaren 2018.