Flytande havsbad byggs i Oceanhamnen

I den nya stadsdelen Oceanhamnen planeras ett flytande havsbad. Det är i nuläget inte beslutat när havsbadet ska stå färdigt.

Illustration över det nya havsbadet

Visionsbild som visar hur havsbadet kan komma att se ut

Havsbadet är en del i arbetet med att levandegöra H+ området genom att skapa nya mötesplatser, aktiviteter och upplevelser. Ambitionen är att badet ska bli en stark attraktion som är unik för platsen och tillför en bad plats i södra centrala Helsingborg.

Någonting för alla

Tanken är att havsbadet ska byggas med hjälp av flytande betongmoduler på två sidor som bildar en koppling mellan Oslopiren och Oceanpiren. Ett stort trädäck med trappor, ramper och soldäck skapar en ram runt betongmodulerna. Badet ska innehålla en djuphavspool med hopptorn, en motionsbassäng samt bassängdelar för både barn och vuxna. Poolerna får nät i botten och på sidorna. Barnpoolen får en tät botten med sand.

En av förutsättningarna för havsbadet har också varit att badvattnet har bra kvalitet. Platsen där havsbadet ska ligga har ett rejält vattendjup och hög omsättning i vattnet och de badvattenprover som tagits under de senaste tre somrarna har alla varit tjänliga.

Ett havsbad med tre bassänger

I första skedet byggs duschar, ytor för omklädning och utrymme för teknik och personal. Badet är också utformat så att det i ett senare skede kan kompletteras med en kiosk och en bastu.

– Helsingborg har många fantastiska stränder och badplatser men ett riktigt hopptorn saknar vi. Nu bygger vi ett vid vårt nya havsbad, en spännande mötesplats mitt i H+ området, säger Martin Hadmyr, stadsträdgårdsmästare.

Staden planerar för att havsbadet ska stå klart till sommaren 2019.