Gåsebäcks skönaste och grönaste korsning

I nära dialog med verksamma och intresserade på Gåsebäck har staden utvecklat Kvarnstensgatan/Östra Sandgatans korsning till en grönare, skönare och tryggare plats.

Det började med en bänk

Längtan efter en grön och skön plats att slå sig ner på under sköna dagar blev så stark att en företagare köpte en bänk och ställde ut på gräsplätten vid korsningen. Sedan dess har många besökare på Gåsebäck upptäckt platsen och slagit sig ner på bänken för en stunds vila i solen.

Med stöd i förstudien för Gåsebäck genomfördes aktiviteten Förgröning Försköning. Flera företagare på Gåsebäck deltog i en idéverkstad för att dela med sig av sina idéer för hur området runt Kvarnstensgatan och Östra Sandgatan kunde utvecklas. Detta ledde fram till ett konkret förslag och inom kort är platsen helt klar.

Och den ursprungliga bänken är tillbaka och invigd med eldsjälarna på Gåsebäck.

I år planeras ytterligare en eller två aktiviteter för att utveckla Gåsebäck från industriområde mot en stadsdel med både verksamheter och bostäder. Vill du delta i arbetet kontakta Helena Taps.

Så ska kvarteret Italien utvecklas på sikt

Förstudien ledde till arbetet att ta fram en utvecklingsplan för kvarteret Italien. Den ska beskriva hur vi ska arbeta med utvecklingen av kvarteret under de kommande 10 åren. Presentation planeras ske längre fram i vår. För mer information kontakta Helena Taps.