Hållbarhetsfokus i kvarteret Ophelias Brygga

Hållbarhetsfokus i kvarteret Ophelias Brygga

Ophelias Brygga är en del av stadsutvecklingsprojektet H+ med tydlig miljöprofil. I vårt nya kvarter planeras en rad smarta lösningar som minskar husets klimatpåverkan och uppmuntrar de boende till en mer hållbar livsstil.

Bland annat fokuserar vi på förnyelsebar energi genom att installera solceller på taket. För att dessutom bidra till en effektiv biogasproduktion installerar vi matavfallskvarnar i köken, så att varje hushåll kan kompostera sitt matavfall. Även teglet man använder till husfasaderna passar in i miljötänket.

– Tegel är ett material som åldras vackert, men det finns även ett livscykelperspektiv i valet av fasadmaterial. Med tegel av hög kvalitet begränsas underhållsbehovet. Det är med andra ord både snyggt och hållbart, säger Martin Johansson, projektutvecklare på Magnolia Bostad.

Ophelias Brygga blir ett betydelsefullt inslag i stadsbilden, med ett tydligt ställningstagande för miljö, modern arkitektur och hållbarhet. Projektet innefattar 124 bostäder och 4 lokaler. Beräknad inflyttning kring årsskiftet 2020/2021.

Innehåll från Magnolia Bostad till Oceanhamnens nyhetsbrev.