Helsingborg deltar i nytt pilotprojekt med urban året-runt-odling

Den globala trenden med urban året-runt-odling ska testas i Sverige när kryddor och grönsaker ska odlas under tak i H+ området i Helsingborg och Stockholmsförorten Högdalen. Det unika innovationsprojektet ”Odlande stadsbasarer”, som får stöd av Vinnova är startpunkten för ett helt nytt samarbete mellan kommuner, näringsliv och akademi.

Kommunalrådet Lars Thunberg (KD).

Kommunalrådet Lars Thunberg.

Två urbana året-runt-odlingar ska byggas upp som testbäddar i överblivna lokaler i Stockholmsförorten Högdalen samt i Husarområdet, i stadsutvecklingsprojektet H+ i Helsingborg. Syftet är att testa småskalig produktion av grönsaker och kryddor i två testodlingar. Odlingsbäddarna ska även fungera som testbäddar för tester och analyser av bland annat hållbarhet och klimatnytta. Pilotprojektet drivs av ett konsortium bestående av ett 20-tal partners med ambitionen att stödja socialt företagande och hållbar utveckling i utvalda stadsdelar i Stockholm, Helsingborg och Landskrona.

– Visionen om ett hållbart Helsingborg 2035, den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden, är drivkraften för oss. Vårt livskvalitetsprogram anger den politiska viljeinriktningen för miljö och folkhälsa, där hållbar stadsutveckling är en central del. Därför ser vi det nya pilotprojektet med en urban året-runt-odling som ett naturligt steg på vägen, säger Lars Thunberg, kommunalråd (KD) och ordförande i beredningen för livskvalitet.

– Det här projektet ligger väl i linje med stadens starka vilja att testa och utveckla nya lösningar för att skapa en hållbar stad och där stadsutvecklingsprojektet H+ är en naturlig arena. Tillsammans med lokala fastighetsägare och lokala teknikföretag får vi möjlighet att bygga upp en urban året-runt-odling i liten skala för att testa och analysera nyttan av den här typen av odlingar, säger Christina Zoric Persson, samhällsplanerare i Helsingborgs stad.

Byggstart för nya stadsdelen Oceanhamnen

I H+ projektet pågår förberedelserna för byggstart i den nya stadsdelen Oceanhamnen, där även ett nytt unikt avloppssystem ska införas. Det handlar om ett hållbart system där varmvattnet återanvänds och avfallet används som råvara för produktion av biogas och växtnäring.

– Inomhusodlingen kommer att kräva både energi, vatten och näringsämnen. Vi tänker cirkulär användning från början och där till exempel värmeöverskottet i andra verksamheter och växtnäring från det sorterande avloppssystemet kan leda till stora miljövinster, säger Christina Zoric Persson.

Testodlingar byggs upp hos Helsingborgs bryggeri och Scandinavian Silver Eel i Helsingborg. Där ska även ges plats för andra företag som ska bygga testodlingar för fisk och grönsaker. Ett par matevent planeras för att presentera hur testodlingarna fungerar samt för att visa upp råvarorna och lagad mat.

Pågår under 18 månader

Pilotprojektet pågår under 18 månader med start från 15 juni. Stockholms stad har fått 4,5 miljoner kronor till projektet ”Odlande stadsbasarer” från Innovationsmyndigheten Vinnova. De småskaliga odlingstesterna ska vara på plats under hösten. Ambitionen är att sedan söka medel för en fortsättning som gäller etablering av större odlingar.

För mer information kontakta: Christina Zoric Persson, samhällsplanerare i Helsingborgs stad, 0733-67 34 18 Lars Thunberg, kommunalråd (KD) och ordförande i beredningen för livskvalitet, 0706-28 43 10.

Mer information på odlandestadsbasarer.se