Landgång blir ny mötesplats i Oceanhamnen

Landgång blir ny mötesplats i Oceanhamnen

Tänk dig att gå på ett nät, ut över havsytan. Det kommer att bli verklighet när den nya mötesplatsen Landgång/Mikrokosmos, står klar i Oceanhamnen 2022.

Helsingborgs stad har genom parallella uppdrag låtit tre team, med minst en landskapsarkitekt och en konstnär, gestalta mötesplatser i Oceanhamnens första etapp.  Nu har bedömningsgruppen, med representanter från stadsbyggnadsförvaltningen, stadsledningsförvaltningen och kulturförvaltningen att gå vidare med ett av förslagen, som ska byggas på Oceanpiren.

– Mötesplatser längs kajer, på torg och i parker bidrar till att skapa liv och rörelse. I Oceanhamnen vill vi skapa en upplevelse längs kajen med konstnärliga inslag och kanske något oväntat, som ger en anledning att stanna upp längs den långa kajpromenaden, säger Martin Hadmyr, stadsträdgårdsmästare.

Det valda förslaget har tagits fram av den danska landskapsarkitektbyrån BOGL och den svenska konstnären Gunilla Bandolin. Landgång/Mikrokosmos består av en brygga med ett nät som sträcker sig ut över vattnet och på land bildar text och ord från hamnens verksamhet och historia ett mönster på marken.

– Nätet går att beträda så att du kan röra dig ut över vattenytan och bidrar med en lekfull och lite svindlande upplevelse längs kajen. Texten på marken ger platsen en tidsdimension som kan väcka en nyfikenhet kring hamnens och stadens utveckling. säger Sara Schlyter, landskapsarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen.

För mer information kontakta:

Sara Schlyter, landskapsarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Tel: 042-10 57 02, e-post: sara.schlyter@helsingborg.se

Innehåll från Helsingborgs stad till Oceanhamnens nyhetsbrev.