Njuter du av gjutningen?

Njuter du av gjutningen?

Peabs arbete med den nya gång och cykelbron framskrider. Den 1 juni gjöts första skaftet till ett av de två pylonfundamenten. En intensiv dag då 10 personer var i gång och tog emot cirka 130 kubikmeter betong från 18 betongbilar som gick i skytteltrafik längs hamnkanten.

Under mer än ett års tid har arbete pågått med att förbereda och bygga formar till de två stora betongfundamenten som nya bron kommer förankras i. De stora järncylindrarna som är nedsänkta i hamnbassängen och där gjutformarna är byggda i, kommer att demonteras när montagen till bron är klar, men fram till dess fungerar de som arbetsplattform.

Gjutformarna till pylonfundamenten, vilka täcktes med betong på gjutningsdagen, är ett hantverk av armering och ingjutningsgods som tagit drygt fem månader att sätta samman. Resultatet är en över 2000 ton tung betongkonstruktion som går ända ner till berggrunden på hamnbassängens botten (ca 7 meter ner) till två meter ovan havsytan (se visionsskiss nedan).

I slutet av juni gjordes även gjutningen av skaftet till det andra pylonfundamentet, något som gjordes med Nordens största betongpump – med en räckvidd på hela 63 meter. Efter semestrarna startar arbetet igång med att bygga provisoriska stöd och arbetsplattformar inför det kommande stålmontaget. Under hösten och den kommande våren kommer ni kunna se bron växa fram över hamnbassängen till Oceanpiren.