Nu börjar bron sträcka sig ut över vattnet

Nu kan du se bron växa fram ännu tydligare. Under vecka 7 lyfte arbetsgruppen flera bitar runt pylonen närmast Helsingborg C på plats och har monterat och svetsat ihop det med brostödet som är gjutet i hamnbassängen.

Under vecka 8 fortsatte monteringsarbetet, då kommer ytterligare brodelar samt pylontopp att monteras. Under mars och april anländer fler brodelar då arbete med svetsning och målning av monterade delar påbörjas.

Sektion 18 (13 meter lång och hela 25 ton tung) lyftes på plats med kran.

Balkongänden som vetter mot färjeläget lyfts på plats (7×7 meter, ca 28 ton)

Montage av sektion 18 och balkongände.

Översiktsbild. Under vecka 8 monterades även sektion 7-8 mellan uppfartsområdet och pylonen. Därefter påbörjas brobygge över vatten där sektion 9-10 kommer på plats med start vecka 8.

Arbetet med bron till Oceanhamnen fortlöper enligt tidplan och hela bron beräknas stå klar under sommaren 2021. Under våren kommer bron växa fram i en stadig takt med flera spännande moment.