Nu ska gång- och cykelbron till Oceanpiren växa fram

Platschef Oskar Bruneby informerar om hur det går med nya gång- och cykelbron som kommer sträcka sig från parkeringsdäcket på Helsingborg C ut till Oceanpiren.

Vad har hänt fram tills nu?

Vi etablerade vårt platskontor strax innan jul. Just nu är vi en arbetsstyrka på 8 personer på plats men när vi är i full produktion kommer vi vara ca 20 personer som jobbar i projektet.

Just nu är vi i full gång med förberedande arbete såsom beräkningar, projektering och dimensionering av bron. Vi bygger även modeller för att kunna göra konstruktionsberäkningar. Bilden nedan visar en modell av pylontoppen, inklusive belysning, som i verkligheten kommer vara ca 28m över vattenytan.

En bild på en av pilontopparna som ska användas på bron. Pilontoppen är vit med en modern design.
Modell på Pylontopp

Vad ska ni bygga under den närmsta tiden?

  • Under vecka 9 börjar vi bygga påseglingsskydd i närheten av färjeläget som ska skydda bron.
  • En provisorisk brygga är under konstruktion vilken vi kommer att använda under byggnation och montering av bron.

Vilka utmaningar har ni framför er?

Vi har mycket arbete både i och ovan vatten vilket är en utmaning. Detta kräver extra stort säkerhetstänk och planering då det innefattar dykarbete och grundläggningsjobb under vatten. När det är dags för montage av bron så görs detta över öppet vatten varför vi kommer bygga och använda oss av provisoriska torn för att kunna hantera detta.

Bild på tornen som ska användas för att montera bron.
Torn som ska användas som provisoriska bro stöd när det är dags för montage av bron. Dessa torn är dock inte utplacerade i rätt läge än och en hel del modifierande återstår innan de är klara för att användas vid bromontaget.