Nya bilder på affärsdistriktet i Oceanhamnen

Det nya affärsdistriktet i Oceanhamnen med namnet Waterfront Business District presenteras med bilder i sin helhet på Business Arena i Stockholm den 20-21 september.

Översikt av det nya affärsdistriktet byggt på olika öar.

Waterfront Business District har tagits fram gemensamt i ett unikt samarbete mellan Helsingborgs stad och tre fastighetsägare.

– Oceanhamnen är först ut och ska bli en urban arkipelag – en stadsdel byggd på öar. Längst ut på piren kommer tre kontorsbyggnader med spännande arkitektur på ge plats för 32 000 kvadratmeter verksamhetslokaler och service. Vidare på ön byggs fyra bostadskvarter med cirka 340 bostäder. En arkitektonisk gång- och cykelbro som förbinder stadsdelen med Helsingborgs Centralstation, fortsätter Claes Malmberg, chef Näringslivsutveckling.

Planerna för det nya affärsdistriktet har tagits fram gemensamt i ett unikt samarbete mellan Helsingborgs stad och de tre fastighetsägarna Castellum, Wihlborgs och Midroc.

Affärsdistriktet beräknas vara klart 2020.

www.oceanhamnenwbd.se

Översikt av det nya affärsdistriktet byggt på olika öar.