Ny ö mellan Oceanpiren och Oslopiren

Oceanhamnen kommer bli en pulserande, urban arkipelag mitt i Helsingborg. Det har länge funnits planer på att bygga nya bostäder och kontor på Oceanpiren och Oslopiren - nu planeras det även för att bygga en ny ö i stadsdelen.

Den nya ön kommer att ligga mellan Oceanpiren och Oslopiren, för att därmed koppla ihop dessa områden med varandra. På bilden kan du ser hur det färdiga området kommer att se ut. Bebyggelsens utformning prövas i pågående detaljplanearbete under 2019 och 2020.

Skissen visar öns utbredning som den kan bli som störst, då den är begränsad av färjeleden norr om ön, kanalen genom Oceanpiren och att vatten ska kunna rinna runt ön.