Nya hyresgäster klara i Prisma och Oceantrappan på plats

Sedan årsskiftet är Prismas fasad färdig. Nu pågår arbetet med att färdigställa fastigheten invändigt för de företag som ska flytta in. Två nya hyresgäster är klara - Assistansbolaget Försäkring Sverige AB och KPMG flyttar in i huset.

Kontorshuset Prisma står klart vid årsskiftet och både Assistansbolaget och KPMG flyttar in i januari 2020.

Assistansbolaget flyttar in på 600 m² högst upp i Prisma. Företaget har idag sitt kontor i mindre lokaler högst upp i Terminalen 1, ovanpå Helsingborg C.

– Att kunna erbjuda sina medarbetare Helsingborgs absolut bästa arbetsmiljö, en kombination av funktion, tillvaro och anslutning till kollektivtrafik är en förmån vi alltid gett vår viktigaste tillgång, vår fantastiska personal. Genom vår stora tillväxt har våra nuvarande lokaler blivit för små och vi ser med spänning fram emot att flytta in i takvåningen i Helsingborgs nya stadsikon, Prisma, säger Lukas Fryklund, vd på Assistansbolaget.

Revisions- och rådgivningsföretaget KPMG flyttar in på 335 m² i Prisma. KPMG har sitt nuvarande kontor i Terminalen 4 i anslutning till Helsingborg C.

– Att få vara en del av den moderna mix av företag som kommer att verka i området ser vi som en otrolig möjlighet men också självklart. För KPMG innebär detta ytterligare ett steg i vår digitala utveckling, säger Per Jacobsson kontorschef på KPMG.

Sedan tidigare har Helsingborgs nya techhubb Hetch tecknat avtal om 1 900 m² på de nedersta våningarna i Prisma, med option på ytterligare 1 800 m². HETCH kommer också att fungera som husets nav och driva välkomstservice och meeting point. Wihlborgs har också hyrt ut 700 m² till revisions- och konsultbyrån EY.

Oceantrappan leder besökare till Oceanhamnen

I mitten av mars påbörjades monteringen av den nya trappan mellan Järnvägsgatan och parkeringsdäcket vid Helsingborgs C. Trappan är en gemensam satsning från Wihlborgs och Helsingborgs stad och utgör en del av det nya gångstråket mellan Helsingborg city och Oceanhamnen. I slutet av maj beräknas trappan vara färdigställd. Helsingborgs stad kommer också att bygga en fast bro över vattnet för att knyta ihop centrum och det nya området. Fram tills dess att den fasta bron är på plats finns en tillfällig bro som ökar tillgängligheten till Oceanhamnen.

Om Prisma

Prisma är det första kontorshuset som färdigställs i Oceanhamnen och vid årsskiftet 2020/2021 står 11 000 m² förstklassiga kontorsytor klara för inflyttning. Prisma uppfyller högt ställda hållbarhetskrav och certifieras enligt Miljöbyggnad Guld. Läs mer på prismahelsingborg.se