Oceanhamnen etapp två

Nu har det blivit dags för en ny markanvisningstävling för Oceanhamnen etapp två. Den pågår från den 27 februari 2017 till och med 24 april 2017.

Markanvisningen för Oceanhamnen etapp två omfattar cirka 50 bostäder med lokal för centrumverksamhet i bottenvåningen. Detaljplanen har varit på samråd och Helsingborgs stad bjuder nu in till en markanvisningstävling för byggherrar.

Detaljplanen rymmer totalt drygt 100 bostäder, en förskola och en idrottslokal. Tävlingen är öppen för byggherrar med erfarenhet och förmåga att genomföra liknande bo-stadsprojekt – samt med vilja att bidra till Helsingborgs stads arbete med att uppnå visionen för staden i allmänhet och för H+ och Oceanhamnen i synnerhet.

Läs mer och ta del av all information om tävlingen här.

Fotokollage för markanvisningstävlingen, med Helsingborg och vattnet i bakgrunden.