Oceankajen är färdig

Den 25 maj var det slutbesiktning av Oceankajen som Serneke bygger på uppdrag av Riksbyggen i Oceanhamnen i Helsingborg. Detta är det andra bostadshuset som står klart i den helt nya stadsdelen. Först ut var Sernekes egenutvecklade projekt Trevågor, som stod klart i början av mars.

Oceankajen, som består av 46 bostadsrätter, är byggt för att klara högt ställda hållbarhetskrav. Det innebär bland annat hus med bra energiprestanda, solceller på taket och på innergården finns det gemensamma odlingslotter. Projektet ska klassas enligt miljöbyggnad silver.

– Det är glädjande att vi nu flyttat in 44 av 46 lägenheter under tre veckor, på utsatt tid, trots de utmaningar som följer av den pågående coronapandemin, säger Kristin van der Reep, Sälj- och marknadsansvarig Riksbyggen. Vi har tagit digital teknik till hjälp, till exempel gjort filmer för funktionsgenomgång av lägenheterna och mött våra kunder på säkert avstånd utomhus på föreningens fantastiska gemensamma innergården som de boende samutnyttjar med Serneke. Vi kunde snabbt känna av en positiv respons på att vi har filmat funktionsgenomgången. Tidigare har vi varit med kunden inne i lägenheten för en kort genomgång, vilket kan vara svårt att komma ihåg. Nu kan de se filmen flera gånger som dessutom finns på deras Mitt riksbyggen konto så att de kan se den var som helst och hur många gånger de vill. Så det kommer vi fortsätta med även efter Coronapandemin. Det är ett positivt kreativt initiativ som ger ett mervärde både för kund och medarbetare.

– Vi är väldigt glada och stolta över projektet och att vi kan tillföra nya bostäder i ett av Helsingborgs mest attraktiva lägen. Oceanhamnen kommer också att vara en del av den stora bostadsmässan H22 som arrangeras 2022 och där Riksbyggen kommer att vara en av aktörerna, säger Anders Jeppsson, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad syd.

Utmaningar på kajkanten
Oceankajen är, som namnet avslöjar, beläget precis på kajkanten. Det är ett fantastiskt läge för de bostadsägare som nu flyttar in, men det har varit en utmaning att bygga så nära havet.

– Det har varit en utmaning att bygga nere på kajen, eftersom det varit en trång arbetsplats. Närheten till havet gör att vi har haft många blåsiga dagar. Sernekes gäng på plats har tillsammans med Riksbyggen löst detta på ett föredömligt sätt, säger Hans Ottosson, arbetschef med ansvar för byggarbetena.

Utöver de bygg- och anläggningsarbeten som ingick i projektet har Serneke också utfört ett antal anläggningsarbeten på uppdrag av Helsingborgs stad, som till exempel sanering av förorenade massor och förstärkning av kajkanten.

– Den största utmaningen har varit grundvattensänkningen och schakt på 1,5 meter under havsnivån, berättar Mats Nilsson, arbetschef med ansvar för anläggningsarbetena.