Parkering i Oceanhamnen

Vi har fått en del frågor och synpunkter kring parkeringen i Oceanhamnen. Här följer några frågor och svar.