Projektgruppen informerar – etapp 3 och 4

Bild på Oceanhamnen, tagen från Helsingborg C
I det förra nyhetsbrevet beskrev vi hur processen ser ut med den etappvisa utvecklingen i Oceanhamnen. Vi förklarade att etapp 1 är i full gång och att detaljplanen för etapp 2 vunnit laga kraft. Vi tog även tillfället i akt att beskriva vad som händer med den artificiella ön som ska byggas mellan Oceanpiren och Oslopiren. Allt detta kan du läsa om här.

Men vad händer nu, och vad pågår under sommaren?

Etapp 3 och 4 har fått varsitt planuppdrag som presenterats för stadsbyggnadsnämnden. Dessa beskriver vad man tänker sig att etapperna ska innehålla och används som underlag för detaljplanerna som ska tas fram.

Etapp 3 rör de södra delarna av Oceanhamnen och ska bland annat göra det möjligt att bygga en upplevelseanläggning för bad i området. Här behöver vi vara lite smarta, eftersom vi måste bygga på ett sätt som gör det möjligt att avskärma Oceanhamnen från buller!

Illustration som visar hur etapp 3 ska se ut enligt planuppdraget
Det här ska etapp 3 innehålla, enligt planuppdraget

Etapp 4 rör Oslopiren och den spännande artificiella ön som ska binda ihop den med Oceanpiren. Både ön och Oslopiren ska enligt planuppdraget fyllas med främst bostäder. Oslopiren ska, precis som Oceanpiren, separeras från fastlandet med en kanal.

Illustration som visar etapp 4 enligt planuppdraget
Det här ska etapp 4 innehålla enligt planuppdraget

Under sommaren blir det fokus på att bygga etapp 1. Till hösten kan etapp 3 förhoppningsvis skickas ut på samråd, men det kan dröja ända till hösten 2020 innan den vinner laga kraft. I ett stort projekt som detta är det viktigt att skynda långsamt.

Du hittar planuppdraget för etapp 3 här och för etapp 4 här.