Reportage om det nya avloppssystemet

I början av sommaren besökte nyhetsbyrån Reuters Helsingborg för att intervjua Hamse Kjerstadius och Marinette Hagman om det nya unika avloppssystemet som håller på att byggas i den nya stadsdelen Oceanhamnen.

Systemet gör det möjligt att använda mat- och toalettavfallet som råvara för biogasproduktion och växtnäring.

Klicka på bilden för att se reportagetHamse Kjerstadius intervjuas om det nya avloppssystemet som håller på att byggas i den nya stadsdelen Oceanhamnen.