Snart börjar bron till Oceanpiren resa sig över vattnet

Den 17 mars öppnades en provisorisk gångbro som gör det lättare att ta sig mellan Oceanpiren och Helsingborg C. Men hur går arbetet med gång- och cykelbron som den provisoriska bron agerar ställföreträdare för? Peab berättar om hur arbetet fortskrider.

För nuvarande håller grunden till bron att växa fram över mark och hav. Två av sex fundament är helt färdiga inför det kommande stålmontaget. I hamnbassängen pågår arbete flera meter under vatten ytan i slutna stålformar som håller sundet borta.

Enkelt kan man säga att fundamenten i hamnbassängen kommer sticka upp som vore de toppen av ett isberg. På respektive topp kommer sedan de 28 meter höga stålpylonerna fästas.

För nuvarande arbetar vi med att montera bultgrupperna, dessa är en del av fundamenten som kommer sticka upp ur vattnet och där stålpylonerna kommer att förankras. För att sätta det i perspektiv så väger respektive bultgrupp som två fullstora kombibilar styck. Denna ska monteras med millimeterprecision, fritt hängande i 24 graders lutning, innan arbetet fortsätter. Väl på plats, så påbörjas armeringen. Slutligen kläs det hela med en slät stålform som fylls med betong. Efter tio dagar tas formen bort och fundamentet är färdigt för det kommande stålmontaget.

Parallellt med arbetet i hamnen pågår detaljprojektering och produktion av stålet. Bron tillverkas i segment, storleken på dessa är anpassade med hänsyn till byggbarhet och transport.

Brons symmetri medför att Helsingborg stad kommer få ett vackert landmärke. Komplexiteten medför att varje enskilt plåtbit i konstruktionen är unik. Sammantaget kommer bron bestå av tusentals olika plåtbitar med varierande dimensioner och mått. Alla dessa tusentals stålplåtar kommer tillsammans skapa den nya förbindelsen ut till Oceanhamnen.

För att kunna utforma och hålla reda på vilken bit som skall sitta hur och var detaljprojekteras hela bron med hjälp av den senaste CAD-tekniken. I programmet byggs hela bron i dess beståndsdelar i verkligt läge. Det möjliggör att alla förbättringar kan utföras i modellen innan bron produceras i fabrik och monteras på plats, vilket bidrar till en effektivare process.

Stålsegmenten produceras i Sölvesborg och kommer därefter målas i Åstorp. De målade brodelarna transporteras därefter till Helsingborg där de svetsas samman av smeder och slutligen spänns upp med kablar från Italien.

Visionsskiss i 3D hur den färdiga bron kommer se ut. Från den tillfälliga gångbron som öppnades i mars har besökare en god översyn av det som byggs i Oceanhamnen.