Sök bidrag från Visionsfonden till #pixlapiren

Tillsammans med stadsutvecklingsprojektet #pixlapiren kan du nu söka bidrag på upp till 10 000 kronor från Visionsfonden, för att genomföra projekt och aktiviteter på Oslopiren i Helsingborg under sommaren och hösten 2016. Hur vill du bidra?

Visionsfonden är till för dig som har stora och små idéer för att utveckla Helsingborg i riktning mot vision Helsingborg 2035. Projekten som får stöd av Visionsfonden och #pixlapiren ska följa Visionsfondens grundkrav.

Visionsfonden #pixlapirens grundkrav är att projekten

  • Genomförs på Oslopiren.
  • Är öppna, kostnadsfria och till nytta för helsingborgarna.
  • Kan börja inom sex månader från att pengarna betalats ut.
  • Är en särskild aktivitet och inte en del av ordinarie verksamhet.
  • Kan visa en tydlig koppling till ett eller flera visionsområden.
  • Utveckla en övergiven pir till en ny och unik mötesplats av och med helsingborgarna.

Du som söker

  • Sökande från 10 års ålder och uppåt. (Är du under 18 år måste du ha målsmans underskrift.)
  • Kan vara privatperson, företag, organisation eller förening.
  • Kan inte söka i egenskap av kommunal verksamhet inom Helsingborgs stad.
  • Kan ansöka om upp till 10 000 kronor.

Start för ansökan

Du kan ansöka om bidrag från Visionsfonden #pixlapiren redan idag. Vi börjar hantera ansökningarna den 1 juni. Ansökan sker genom en enkel e-tjänst. Beslut tas inom 5 arbetsdagar.

För mer information kontakta Helsingborgs stad

Alfred Nerhagen, projektledare för #pixlapiren, telefon 042-10 59 22
Carl Rydh, projektledare för Visionsfonden, telefon 042-10 35 34
Jessica Engvall, kommunikationsansvarig, telefon 042-10 35 20

Från den 1 juni går det bra att söka pengar från Visionsfonden #pixlapiren. Sökande under 18 år behöver ha målsmans underskrift.

Mer information om Visionsfonden.