Stuvare – med full swing!

Stuvare – med full swing!

Ljuset från Lund och Kaj Raggare jobbade bland annat som stuvare. Under en period jobbade de i lastrummet på de otaliga Johnsare som från Brasilien och Colombia försåg Sverige med råkaffe; vid den tiden (70-talet) lär 70 procent av landets kaffeimport ha kommit via Helsingborg.

”Vi fann snabbt att jobbet ombord gav helt andra möjligheter att styra över vår tid. Ofta var de två andra medlemmarna i fyrmannagänget ombord något oerfarna och fick slita hårt för att hänga med. Vi lade däremot ett färdigt sling på en halv minut och kunde således på en halvtimme lägga upp ett avsevärt lager av färdiga sling. Vi tog då för vana att göra en för alla parter givande överenskommelse: om de två gröngölingarna kopplade även våra sling så fick de ta ett och annat extra sling från vårt lager, t.ex tre av fem. Att slänga en stropp i en öppen krok är bra mycket mindre ansträngande än att lyfta 840 kg. Vårt system medförde att jag och Kaj Raggare kunde jobba en halvtimme fem gånger per arbetsdag och bekvämt luta oss tillbaka resterande tid. Redan under förmiddagen hann vi båda läsa Helsingborgs Dagblad och Svenska Dagbladet. På ett par veckor hann Kaj läsa igenom ”Krig och Fred” av Leo Tolstoj i form av ett par riktiga tegelstenar.” (Berättar Lennart Svärd)