Sundprojekt påbörjar byggnationen av Brf Oceanateljén.

Snart är det dags för Sundprojekt att sätta spaden i jorden. Försäljningen av de 48 bostäderna har gått mycket bra och försäljningsmålet har inte bara uppnåtts utan överträffats. Med endast ett tiotal lägenheter kvar till försäljning visar detta på det starka intresset för både bostadsprojektet som Oceanhamnen som bostadsområde.

Brf Oceanateljén är ett varierat bostadsprojekt bestående av 44 lägenheter, fyra stadsradhus i tre plan och fyra bokaler som sammanfattningsvis kan definierats som kreativt, modernt och hållbart boende.

Visionsbild som visar utsidan på Brf Oceankajen.

Arkitektoniskt knyter husets utformning an till den gamla hamnmiljön med en robust fasad i tegel och betong samtidigt som den signalerar att området står inför nya tider. De fyra stadsradhusen i tegel erbjuder ett stads och havsnära boende för den som vill välja bort förortsvillan och istället njuta av Öresund precis utanför dörren och city några hundra meter bort. Huvudingången finns vid uteplatsen mot innergården och ytterligare en entré ger kontakt med kajpromenaden. Lägenheterna erbjuder varierade kvalitéer i sin utformning men gemensamt är den höga standarden, genomtänkta planlösningar och kontakten med havet.

Bokalerna är en kombination av bostad och lokal vars syfte är att bostadsinnehavaren både skall kunna bo och bedriva verksamhet i sin lägenhet. En bostadstyp som visat sig väldigt populär och skapar nya möjligheter att se på sitt hem och hur det används.

Tillsammans bidrar variationen i bostadsutformningen i kombination med föreningens verksamhetslokaler och arkitektur till en varierad och intressant stadsmiljö som både boende och besökande kommer att uppskatta.

Visionsbild som visar en terrass i Brf Oceankajen

Sundprojekt förbereder nu inför själva byggstarten och under mars-april börjar markförberedelserna. Mot slutet av sommaren påbörjas arbetet med garaget och källaren som planeras vara klart under senare delen av hösten. Därefter börjar själva konstruktionen av stommen. Projektet går enligt plan och vi på Sundprojekt ser fram emot att ta nästa steg i utvecklingen av Oceanhamnen.