Veidekke – vinnare i markanvisningstävling i Oceanhamnen

Under våren pågick en markanvisningstävling för bostäder i den andra etappen i Oceanhamnen. Vinnare blev Veidekke med sitt förslag Oceanbryggan.

Vinnarförslaget Oceanbryggan med återvunnet rött tegel.
– Veidekke har, tillsammans med Kjellander Sjöberg, lämnat in ett mycket väl genomarbetat förslag med Oceanbryggan och som ligger i tiden. Förslaget håller en hög arkitektonisk nivå med en tydlig hamnkaraktär med återvunnet tegel och som flirtar med det gamla hamnmagasinet 405, säger, Cecilia Johansson, ordförande i jurygruppen i Helsingborgs stad.

Det vinnande förslaget uppfyller utvärderingskriterierna för de fem T:na på ett utmärkt sätt*. Förslaget tar visionen om hållbarhet till en ny nivå för framtidens boende, där insidan är lika viktig som utsidan. Möjligheter att variera sitt boende utifrån ändrade förutsättningar, smarta lösningar i vardagen och en bred palett av mötesplatser ger stora boendekvaliteter. Förslaget innehåller cirka 55 lägenheter som planeras att upplåtas med bostadsrätt.

Ett annorlunda förslag

– Utvärderingsgrunderna skapade förutsättningar för ett unikt och annorlunda förslag. Fokus har legat på hållbarhet där vi använt trä och återvunnet tegel för att knyta an våra bostäder till den hamn- och industrikänsla som redan finns i området. Även den sociala hållbarheten är viktig. Därför har vi bland annat kopplat förskolan till vårt förslag genom gatan som bjuder in till aktivitet och rörelse mellan huset och Magasin 405 och ner mot en brygga och de allmänna ytorna som erbjuder ytterligare integration och lek med vackra vyer över Öresund, säger Tony Petäjä, affärsutvecklare på Veidekke Bostad.

Förslaget håller en mycket hög standard vad gäller hållbart byggande, med Svanenmärkning av byggnaderna, stomme av massivträ, återvunnet tegel, gröna tak med djupa växtbäddar, fokus på cykeln och smarta tekniska lösningar. En mångfald av mötesplatser, även inne på gården, cykellobby med ljusschakt till cykelgaraget, kvartersloppis och lokaler som är flexibla över tid bidrar till social hållbarhet.

– Vår ambition är att skapa ett boende som aktiverar staden. Tydliga och identitetsskapande byggnader som inspirerar till sociala initiativ och bidrar till en stark grannskapskänsla. Bostäder som både törs ta stadens rum i anspråk och samtidigt är generösa med mötesplatser och öppna verksamheter i bottenvåningen, säger Johan Pitura på Kjellander Sjöberg.

De fem T:na står för Talang, Tolerans, Teknik, Tid men inte Tillrättalagt

Byggnaden sedd framifrån, i tegel och trä, med många öppna mötesplatser. Byggnaden sedd från ett av de omgivande promenadstråken med träd och planteringar.