Vi förbereder för byggnation på Oceanpiren

Stadsbyggnadsnämnden har tagit beslut om att bygga och reparera kajer på Oceanpiren. Arbetet beräknas komma igång under hösten 2016.

Innan det byggs bostäder, kontor och övrig bebyggelse ska Helsingborgs stad renovera och förstärka kajerna på Oceanpiren. Det gäller de nordligaste kajerna på Oceanpiren. Vi bygger också en ny kaj i nordöstra delen av Oceanpiren, 5 meter utanför den gamla, för att skapa mer markyta på Oceanpiren för att i framtiden kunna bygga hus där.

– Renoveringen av kajerna är ett avgörande steg för att vi ska kunna bebygga Oceanpiren. Nu kommer det på riktigt att märkas att vi påbörjat omvandlingen av området och det ska bli spännande att följa utvecklingen när vi skapar nya havsnära mötesplatser, både för de som flyttar in i de nya kvarteren men också för de som bor och vistas i södra Helsingborg, säger Christian Orsing, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Preliminärt påbörjar vi arbetena på plats under hösten och avslutar preliminärt före sommaren 2017.

Om projektet

För att kunna genomföra detaljplanen för Oceanpiren krävs att de befintliga kajerna renoveras för att anpassa dessa till kommande exploatering.

Det planeras ett antal kajrenoveringar på Oceanpiren. Detta är den första. Resterande renovering planerar vi att utföra under 2016–2018.

Under projektet kommer vi att kontrollera grumling i vattnet för att säkerställa att naturmiljön inte påverkas negativt. För omgivningen kommer buller att vara påtagligt under spontning, men bullret förväntas inte överstiga gällande riktvärden.

För mer information

Kontakta Anette Fröberg, projektingenjör på stadsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-10 36 21, e-post: anette.froberg@helsingborg.se