Visionen om en stadsdel byggd på öar

Det har alltid varit tydligt att Oceanhamnen ska bli en innovativ och hållbar stadsdel. Och så ska den vara byggd på öar, förstås. Men hur många öar ska det till slut bli och vad ska finnas på de öarna? Kommer det någonsin bli ett utomhusbad eller har de planerna gått i graven? Vi reder ut hur visionen för Oceanhamnen ser ut idag och vad planerna är för området.

Stora stadsutvecklingsprojekt innehåller av sin natur ett visst mått av osäkerhet. Framför allt när hela stadsdelar ska byggas – och arbetet dessutom sker etappvis, utan färdiga detaljplaner för hela området – så är det fullt möjligt att resultatet inte helt matchar de ursprungliga planerna. Till exempel är det nog inte många som känner igen sig i den här bilden:

Visionen och verkligheten

Stadsutvecklingen i Oceanhamnen har nu pågått under många år. Vi har gått från abstrakta visioner till en stadsdel som börjar vakna till liv – med invånare och företagare på plats ute på Oceanpiren. Men mycket återstår att göra och det är läge att redogöra för planerna framåt.

Den artificiella ön

Oceanhamnen ska bli en urban arkipelag och för det krävs det öar. Idag finns det inga sådana i området. Väldigt snart kommer den första träda fram, med hjälp av en kanal som ska grävas precis förbi tomtgränsen till Brf Oceankajen. Längre fram kommer en liknande kanal grävas genom Oslopiren för att skapa den andra ön. Men hur är det med den tredje, artificiella ön?

Oceanön, som är dess arbetsnamn, är en vision om en artificiell ö i vattnet mellan Oceanpiren och Oslopiren. Den har länge varit en del av visionen för Oceanhamnen och det fanns vissa planer på att låta den ingå i steget efter etapp 2, som just nu är i full gång. Så blev dock inte fallet.

Den senaste och mest aktuella visionsbilden för Oceanhamnen. Notera bebyggelsen på Oslopiren och den artificiella ön mellan pirerna. Bild: Horizone studio

Egentligen har oceanön alltid tillhört den fjärde och sista etappen. Anledningen till att staden funderade på att låta den bli en del av etapp 2, vilket egentligen var väldigt tidigt, stavas Landsborgsgaraget. Planerna att gräva ett stort underjordiskt garage under Landborgen skulle inneburit stora schaktmassor – som då hade kunnat användas för att konstruera en alldeles ny ö.

Landborgsgaraget blev aldrig av. När kostnaden för garaget steg med drygt 100 miljoner kronor ledde en omröstning i kommunfullmäktige till att satsningen lades ner. Detta innebar att schaktmassorna som var tänkta att användas till oceanön bokstavligen blev till luft.

Visionen är fortfarande att bygga Oceanön, men möjligheten att förverkliga den kommer alltså att prövas först i den fjärde och sista etappen av stadsutvecklingen i Oceanhamnen. Det kommer därmed dröja många år innan den urbana arkipelagen eventuellt får sin tredje ö.

Bad i Oceanhamnen

Närheten till vattnet präglar Oceanhamnens identitet fullt ut. Drömmen om ett utomhusbad i Oceanbassängen, mellan de två pirerna, har funnits länge. Förutsättningarna var bra, med ett rejält vattendjup och hög omsättning av vattnet vilket ger Oceanbassängen en vattenkvalitet i toppklass.

En äldre visionsskiss på utomhusbadet. Hur badet faktiskt kommer se ut återstår att se.

Det var tänkt att det flytande utomhusbadet skulle vara klar redan sommaren 2018. Det visade sig dock vara mer komplext än väntat, vilket ledde till att arbetet sköts fram ett år. När beslut att utreda och skapa förutsättningar för ett badhus med tävlingsstandard togs, blev det naturligt att i den processen koppla på och integrera utformning och utförande av ett utomhusbad i Oceanbassängen. Det blev också uppenbart att kommande arbete på Oslopiren, för att inte nämna den eventuella artificiella ön, skulle göra det väldigt svårt att använda badet. Då valde staden att senarelägga den med flera år och kopplat till tidsplanen för ett kommande badhus.

Utomhusbadet ligger nu i etapp 3, vars detaljplan ligger ute på samråd. Efter samrådsperioden, när detaljplanen är fastslagen, kommer det bli tydligare när Helsingborg kan räkna med att få sitt nya utomhusbad.

Ett stort familje- och aktivitetsbadhus ingår alltså i etapp 3. Det ska bli ett framtidens badhus, där den senaste teknologin används för att skapa en plats som kan anpassas efter olika behov och viljor. Närheten till Reco Lab skapar fantastiska möjligheter för hållbara satsningar och läget erbjuder badupplevelser utöver det vanliga.

Volymskiss för etapp 3, med badhus i bakgrunden. Hur badhuset ska utformas är inte bestämt ännu.

Den hållbara stadsdelen

Att Oceanhamnen ska vara en hållbar stadsdel har genomsyrat arbetet från start. Stadsutvecklingen tar sin utgångspunkt i H+ miljöprofil, byggaktörerna har fått skapa hållbara lösningar och allt är kopplat till det innovativa avloppssystemet Tre rör ut. Hållbarhetstänket fortsätter att väga tungt och kommer tas i beaktning både i etapp 3 och 4. I etapp 3 ingår planerna för ett ”Resursens hus” som kommer vara ett nav för återbruk och cirkulär ekonomi i området.