80 ton brosegment har landat i Oceanhamnen

Från och med årsskiftet 2019 -2020 har arbetet med bron tagit steget från ritbordet till arbetsplats och verkstad. Parallellt med att tillverkningen av brosegment startat har delar av projekteringen fortsatt med oförminskad kraft.

Under våren och sommaren har Peab varit i full gång med att bygga gjutformar och gjuta de två stora brostöden i hamnbassängen till den nya gång- och cykelbron ut till Oceanhamnen. För utomstående har det nog varit lätt tro att detta är det enda som hittills har gjorts. Men på andra sidan Skåne, i en fabrik i Sölvesborg, har Peabs leverantör arbetat med att producera brons alla stålsektioner. Nu börjar dessa väldiga brosegment äntligen se dagens ljus.

Tillverkning av pylonfot i fabriken i Sölvesborg. Foto: Oskar Bruneby

I fabriken har det under de senaste 12 månaderna varit febril aktivitet med att konstruera och svetsa ihop alla olika brodelar. Den stora utmaningen är att bron har en väldigt avancerad geometri. För att bron ska få den önskade formen har det krävts stor förprojektering och noggranna beräkningar för att kunna tillverka brons olika sektioner. Brobanan består av totalt 17 stycken sektioner och därtill kommer pylondelar, rampdelar och balkongdelar.

Alla brodelar förtillverkas på fabriken i Sölvesborg och transporteras därefter till Åstorp för blästring och målning. Sektionerna, som kan vara upp till 28 meter långa med en vikt runt 40 ton, kräver stora lokaler och samordning i alla moment både under produktion och transport. Sammanlagt består brobana och pyloner av 40 individuella stålelement.

De stora brosektionerna har hittills varit lite i skymundan i Sölvesborg. Nu har de flyttats till Åstorp för målning och blästring. Foto: Oskar Bruneby

Leverans till Oceanpiren

I början av oktober anlände de första sektionerna, de två brostöden, till projektplatsen i Oceanhamnen. Peab kommer under hösten påbörja monteringen av bron som kommer ske sektion för sektion. Detta är ett arbete som kräver noggrann planering, logistik och stora säkerhetsåtgärder då i princip all montering sker över öppet vatten.

Det är en utmaning att leverera 28 meter långa och 40 ton tunga brosektioner till en byggarbetsplats. Foto: Lotta Wittinger

De två sektionerna, som nu finns att hitta precis intill den gamla hamnkranen längs med gångstråket till och från Oceanpiren, väger tillsammans 80 ton. De kommer utgöra den första sträckan från parkeringsdäcket vid Helsingborg C och sträcka sig över uppmarschområdet till ForSeas färjor.

I den här bilden ser vi delen av bron som sträcker sig över uppmarschområdet. Modellbild: VisoPro

De tunga brosektionerna fick lyftas på plats med hjälp av kranar. Här kommer de få vila tills det är dags att montera dem. Foto: Lotta Wittinger

Peab arbetar just nu med förutsättningarna för montaget och reder ut hur och var man kan ställa upp kranar och liknande. Detta innebär att det i dagsläget inte är bestämt exakt när montaget påbörjas, men det kommer ske under hösten. Montaget kommer att planeras i samråd med ForSea och Wihlborgs som är berörda verksamhetsutövare.

De två stöden som ska hålla upp bron över uppmarschområdet monterades 2020-09-30. Foto: Niklas Laakmann.