Kontakt

Kontaktuppgifter för mer information:

Anders Landsbo – Projektledare H+ SLF
anders.landsbo@helsingborg.se
042-10 30 36

Jessica Engvall – Kommunikationsstrateg H+ SLF
jessica.engvall@helsingborg.se
042-10 35 20

Cecilia Johansson – Exploateringsingenjör MEX
cecilia.johansson@helsingborg.se
042-10 58 36