Kontakt

Kontaktuppgifter för mer information:

Dennis Kerkhof – Projektledare H+
dennis.kerkhof@helsingborg.se
042-10 51 19

Johan Persson – Kommunikatör H+
johan.persson3@helsingborg.se
073- 045 85 62

Johan Cedergren – Exploateringsingenjör
johan.cedergren2@helsingborg.se
042-10 48 74

Karin Kasimir – Planarkitekt
karin.kasimir@helsingborg.se
042-10 68 50

Vill du nå någon som inte finns med här? Du är alltid välkommen att höra av dig till Helsingborg kontaktcenter på 042-10 50 00