Kontakt

Kontaktuppgifter för mer information:

Anders Landsbo – Projektledare H+ SLF
anders.landsbo[at]helsingborg.se
042-10 30 36

Jessica Engvall – Kommunikationsstrateg H+SLF
Jessica.engvall[at]helsingborg.se
042-10 35 20

Cecilia Johansson – Exploateringsingenjör MEX
Cecilia.johansson[at]helsingborg.se
042-10 58 36