Om H+

Helsingborg är en av de snabbast växande städerna i Sverige. Staden har ett gott företagsklimat och antalet nystartade företag ligger högre än genomsnittet för landet. Goda boendemiljöer, ett stort utbud av skolor, ett välrenommerat Campus Helsingborg samt goda kommunikationer är några av förklaringarna till att människor söker sig till Helsingborg. Addera även stadspuls, skånska vidder och spektakulära naturupplevelser.   

Fram till år 2035 kommer Helsingborg att växa med cirka 40 000 nya invånare. För att möta det framtida behovet växer staden årligen med 1000 nya bostäder. Flera stora stadsförnyelseprojekt med spännande arkitektur och nya kreativa mötesplatser ska inspirera till att fler utvecklar sina idéer.

År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserande staden. Staden för dig som vill något.

Det här ska vi göra

H+ är det största stadsförnyelseprojektet i Helsingborg i modern tid. Fram till 2035 ska det gamla hamn- och industriområdet på cirka en miljon kvadratmeter utvecklas till blandad stad. H+området ska ge plats för de nya och befintliga stadsdelarna Oceanhamnen, Universitetsområdet, Husarområdet och Gåsebäck som ska länkas ihop med centrum och de omkringliggande stadsdelarna.

Visste du att H+ står för att Helsingborg ska addera fler invånare, fler företag och fler mötesplatser?

I området planeras ett blågrönt stråk som binder ihop stadsdelarna och skapar områden för rekreation och möten. År 2035 planeras de fyra stadsdelarna ge plats för 5 000 bostäder, kontorslokaler, skolor och annan kommunal service, handel och restauranger samt ett flertal mötesplatser både inne och ute.

Det ska vara attraktivt, bekvämt och smart att leva här, med korta avstånd till den dagliga servicen. Närheten till centralstationen Helsingborg C i norr och Ramlösa station samt bra gång- och cykelvägar ger många invånare möjligheten att prioritera hållbara resor.

Vi är redan en bit på väg

En av ambitionerna är att knyta ihop stadsdelen Söder med centrum och de nya stadsdelarna Oceanhamnen och Universitetsområdet. Byggnationen av de nya kvarteren, som rymmer hotell, kontor och service, på Konsul Olssons och de nya entréerna till Helsingborg C vid stadsparken har varit strategiska satsningar för att knyta ihop Söder med centrum.

På Helsingborgs centralstation, Helsingborg C, pågår ett arbete för att utveckla och modernisera anläggningen. Flera arbeten på stationen har genomförts och just nu totalrenoveras byggnaden. En gång- och cykelbro från Helsingborg C till den nya stadsdelen Oceanhamnen håller på att växa fram, med syfte att öka närheten och tillgängligheten till centrum.

På Oceanpiren finns det redan två färdiga fastigheter med inflyttade boende, det mäktiga kontorshuset Prisma ute på pirspetsen är snart klar och flera andra projekt har kommit igång eller är på väg att färdigställas.

Samtidigt pågår arbete för att förgröna och försköna Gåsebäck, ett industriområde som ska göras om till en blandad stadsdel. Här sprudlar kulturen i form av en växande street art-scen och den gamla brandstationen ska få nytt liv som ett kreativt centrum.