H+

H+ är namnet på det största stadsförnyelseprojektet i Helsingborg i modern tid. Fram till år 2035 ska stadsdelarna Oceanhamnen, Universitetsområdet, Husarområdet och Gåsebäck förnyas.