H+ är det största stadsförnyelseprojektet i Helsingborg i modern tid

Fram till år 2035 är planen att staden ska växa med cirka 40 000 nya invånare. För att det ska kunna ske behövs många nya bostäder, kontor och affärsmöjligheter.

H+ är ett gammalt hamn- och industriområde på cirka en miljon kvadratmeter som ska utvecklas till en blandad stad. Området ska ge plats för de nya och befintliga stadsdelarna Oceanhamnen, Universitetsområdet, Husarområdet och Gåsebäck som ska länkas ihop med centrum och de omkringliggande stadsdelarna.

Först ut i utvecklingen är Gåsebäck och Oceanhamnen. Gåsebäck ska förgrönas och förskönas och den gamla brandstationen har fått nytt liv. I Oceanhamnen planeras ett blågrönt stråk som binder ihop stadsdelarna och skapar områden för rekreation och möten.

I H+ byggs också ett nytt affärsdistrikt, Oceanhamnen Waterfront Business District. 32 000 kvadratmeter nya kontor med ett spektakulärt läge vid stadens inlopp, ett stenkast från Helsingborgs centralstation.

Nyfiken på vad som händer i Oceanhamnen?

H+ är ett av de mest ambitiösa stadsutvecklingsprojekten i Helsingborgs historia. Nu växer en helt ny stadsdel fram och det är naturligt att vara nyfiken.

Därför vill vi ge dig tillgång till information om allt som byggs just nu i Oceanhamnen. För att göra det så har vi skapat ett nyhetsbrev som uppdateras regelbundet med innehåll från byggaktörerna själva och H+ projektet.

Vill du veta hur det går med bostäderna i Oceanhamnen? Eller följa hur arbetet kring den nya förskolan utvecklas? Kanske är du nyfiken på kontoren som byggs i Oceanhamnen Waterfront Business District? Prenumerera på nyhetsbrevet genom att anmäla dig här.