Dags för samråd för etapp tre i Oceanhamnen

Helsingborg är i ständig utveckling. Nu är det dags att lägga till en detaljplan för den tredje etappen av Oceanhamnen. Området omfattar fortsättningen på Redaregatan och marken västerut fram till Öresund samt Magasin 405 och det kommande Oceanbadet.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för vår stads utveckling med bostäder, blandad stadsbebyggelse med centrumverksamhet, badhus, havsbad, idrottsanläggning, park, parkering samt säkra gång- och cykelvägar.

Samrådspromenader i Oceanhamnen

Som en del av samrådet kommer stadsbyggnadsförvaltningen att ordna två samrådspromenader i området. Då går vi runt och får en bild av hur det kommer att se ut i framtiden.

Promenaderna kommer att vara onsdagen den 14 oktober och torsdagen den 15 oktober kl. 17.00. Då berättar vi mer om detaljplanens utveckling och syfte. Promenaderna tar cirka en timme. Vi samlas vid Pixlapiren på Oceangatan 2 och avslutar på samma plats.

På grund av Covid-19 kommer antalet platser att vara starkt begränsade (Max 20 deltagare per gång). För dig som inte får plats, kommer allt material att finnas tillgängligt på helsingborg.se samt på stadsbyggnadsförvaltningen, Järnvägsgatan 22, Helsingborg (vardagar klockan 08:00 - 16:30) till och med den 6 november 2020.

Anmäl dig till en samrådspromenad

Föranmälan sker till kontaktcenter@helsingborg.se senast den 13 oktober.

Här kan du läsa mer om hur detaljplanering går till:

https://helsingborg.se/trafik-och-stadsplanering/planering-och-utveckling/detaljplanering/

Mer information och detaljplanens handlingar hittar du här:

https://helsingborg.se/trafik-och-stadsplanering/planering-och-utveckling/detaljplanering/detaljplaner-under-arbete/oceanhamnen-etapp-3/

Tycker du att handlingar är tråkiga? Då kan vår storymap för etapp 3 passa bättre: https://storymaps.arcgis.com/stories/081fbae3900d41dea69e259fb44e6dca