Full aktivitet längs med kajkanten

Den industriella hamnen förvandlas nu steg för steg och det råder full aktivitet i Sernekes olika projekt i Oceanhamnen.

Tura som byggs i detta nu, är Sernekes andra egenutvecklade projekt och är utformat med människan och livet i fokus. Inspirationen är hämtad från de befintliga hamnmagasinen och det holländska stadsbyggnadsmönstret. Just nu pågår arbetet med stommen och man är uppe på plan 14, alltså näst sista. Det ska bli ett hus med totalt 47 bostäder, några i form av egna villor på taket.

”Det är otroligt häftigt och samtidigt lite pirrigt att få vara en del av detta”, säger Alexandra Gedda, Sälj- & Marknadschef på Serneke. ”Det här har känts riktigt bra redan från dag ett. Jag älskar miljön, doften av havet och vinden i håret. Vi har ju också ett fint systerprojekt i Brf Trevågor i området. Så två innovativa hus med hög miljöambition på en ö mitt i stan, bättre än så här blir det inte”, säger Alexandra.

I kvarteret på andra sidan gatan, inåt staden har det pågått ett intensivt arbete med att färdigställa och välkomna de första bostadsköparna till Ophelias Brygga, som Serneke producerat på uppdrag av Magnolia. Den första december påbörjades inflyttningen i etapp 1 och i slutet av februari är det dags för inflyttning i etapp 2. Utöver bygg-och anläggningsarbeten genomför Serneke ett antal anläggningsarbeten på uppdrag av Helsingborgs stad, som till exempel sanering av förorenade massor och förstärkning av kajkanten. Centralt i Sernekes projekt i Oceanhamnen är det tydliga fokuset på att skapa en miljömässig och hållbar stadsdel.

Tura har också, i enighet med Helsingborgs stad och Miljöprofil H+, fokus på teknik och miljö. I projektet kommer de ha solceller väl utplacerade och återvinna värmen från gråvattnet via en så kallad värmeväxlare. Matavfallet från kvarnen som finns i varje bostad i projektet, gör så att de boende slipper illaluktande papperspåsar men producerar framför allt biogas tillsammans med svartvattnet från Oceanhamnen. Biogasen kommer återvinnas bland annat via den gasgrill som kommer finnas på den härliga innergården. Detta är bara några exempel på att Oceanhamnen är Helsingborgs mest dynamiska stadsdel.

Text: Lisa Gran & Emelie Bockasten på Serneke