Nu börjar Reco Lab ta form

Till våren 2021 ska den nya anläggningen Reco Lab stå färdig, redo att ta emot avfall från det nya avloppssystemet Tre Rör Ut. Redan nu kan man se byggnaden växa fram i Oceanhamnen.

Det världsunika avloppssystemet Tre Rör Ut innebär många potentiella fördelar, inte minst ett effektivare resursutnyttjande. Men för att ta tillvara på detta behövs inte bara en ny typ av avloppssystem, utan även en ny typ av anläggning för att hantera avfallet. Det är där Reco Lab kommer in i bilden.

Reco Lab kommer bestå av tre funktioner: ett showroom, en utvecklingsanläggning och en testbädd. Tillsammans ska dessa tre hjälpa till att utveckla det nya systemet i Oceanhamnen.

Med ett showroom blir Reco Lab en mötesplats och en yta där Tre Rör Ut kan visas upp. Utvecklingsanläggningen gör det möjligt att fullt utnyttja systemets potential för att återvinna resurser. Testbädden kommer samla expertis från akademin, näringslivet och offentliga aktörer för att utveckla tekniker och tjänster inom energi, vatten och avfall.

Arbetet med att bygga Reco Lab pågår för fullt och ambitionen är att anläggningen ska stå färdigt till våren 2021.