Oslopiren – en plats för oljefartyg och lunchbad

Gammal flygbild på Oceanhamnen

Förr i tiden så var Oslopiren i Oceanhamnen en stor grönyta, och när det inte fanns någon vakt på plats var det en populär destination för badsugna hamnarbetare.

”Oslopiren användes som oljehamn från början och där låg kajerna 409 och 410. När oljebåtarna låg vid kaj var det vakt på Oslopiren, resten av tiden var piren öppen. Det var ju gräs på Oslopiren då i början av 60-talet. Vi hade ju en och en halvtimmes middag så vi körde ju ner och badade då. Vi låg och solade på, vi kallade det för skräningen, vid hamnbassängen. Där var ju inte kaj i den bemärkelsen, där gick ut en brygga där fiskebåtarna la till som släntade ner i hamnbassängen.
Oslopiren är ju utfylld mark och det har troligen legat en tipp här. För när man gick där när det hade blåst lite så var där ju gamla antika flaskor från förr i tiden som kom fram i vågorna. Det var riktiga apoteksflaskor som man kan ha blommor i,” berättar Rolf Landin, kranförare från tidigt 60-tal.