Vad är #pixlapiren?

#Pixlapiren är ett nytt och unikt projekt i Helsingborg. Längst ute i H+ området, närmare bestämt på Oslopiren, ska staden tillsammans med helsingborgare och föreningar skapa en ny mötesplats för aktiviteter och upplevelser.

Det är ett tillfälligt projekt som sträcker sig över cirka tio år. #Pixlapiren är lite som en testarena där helsingborgarna kan testa stora och små idéer som inte ryms i staden idag.