Vem var Pirs?

Rolf Persson alias ”Pirs” var synnerligen grovt byggd och alltid djupt solbränd. Han hade riktiga ramar till armar och stora och ärrade händer.

Pirs var en mycket duktig arbetare och hade städse ett vänligt och trivsamt sätt. Hans yttre kunde dock verka lite skrämmande för sådana som inte kände honom. Då ett nytt skeppsmäklarbiträde, ofta en ung dam, blivit anställd, hade vederbörande fått besked om att alltid presentera sig för oss stuveriarbetare. Då de närmade sig Pirs kunde man ofta ana en viss skräckblandad tvekan i deras ansikten. Denna tvekan ersattes alltid och omedelbart av ett glatt leende då Pirs med sin stora bruna och ärrade karda mycket lätt fattade damens lilla och vita hand och, som det anstår en gentleman, med en lätt bugning presenterade sig själv först: ”Rolf Persson, angenämt.” (Berättat av Lennart Svärd)