Nu är den provisoriska gångbron på plats!

Under eftermiddagen den 17 mars öppnades den provisoriska gångbron mellan Helsingborg C och Oceanpiren för allmänheten. Den provisoriska gångbron ska underlätta för boende i området att ta sig till och från centrum tills den permanenta gång- och cykelbron är färdig.

Staden har valt att installera en provisorisk gångbro mellan piren och Helsingborg C eftersom den planerade gång- och cykelbron har blivit försenad. Gångbanan är markerad med byggstaket, som även skyddar de gående från trafiken längs med det angränsande uppmarschområdet.

Kartan härunder visar gångbanans utformning, markerat i rött. Den gula linjen visar hur cyklister kan ta sig mellan Helsingborg C och piren.

Det finns en öppen cykelparkering med tak uppe på parkeringsdäcket, för de som hellre lämnar cykeln där och använder den provisoriska bron och gångbanan.

Den provisoriska bron erbjuder en spännande utsikt över Oceanpiren och arbetet som pågår där.

Du kan läsa mer om gång- och cykelbron mellan Helsingborg C och Oceanpiren här.