Gång- och cykelbro till Helsingborg C

En ny cykel- och gångbro från den nya stadsdelen Oceanhamnen till Helsingborg C är viktig för att minska avståndet mellan området och centrum. Bron ska vara klar till sensommaren 2020, men endast den första delen, som sträcker sig från Helsingborg C till den parken i den gamla torrdockan, kommer kunna användas då. Resten av bron kommer invigas under 2021.

Med bron blir det möjligt för gående och cyklister från Oceanhamnen att på bara någon minut nå tåg, bussar och färjor i Helsingborg C.

Den S-formade bron har mjuka svängar som ger god framkomlighet för cyklister och gående. De svängda rörelserna över hamnbassängen möjliggör också olika upplevelser i omgivningen, som den planerade parken i torrdockan, färjorna, sundet och Danmark. Med andra ord kan bron bli en given del av det nya promenadstråket till och i den nya stadsdelen.

Slutförandet av bron har senarelagts. Den ursprungliga planen var att den skulle stå färdig innan de första flyttade in under våren 2020 – bron kommer istället stå klar i slutet av sommaren 2020. Anledningen till förseningen är brons komplexitet och utmaningen med att hitta kompetens som kan genomföra de omfattande stålarbetena.

Det kommer vara möjligt att använda den första delen av bron, som ansluter till Dockanparken, efter sommaren 2020. Hela sträckningen från Helsingborg C till torget på Oceanpiren kommer att invigas under 2021.

Gång- och cykelbron sedd på håll utifrån vattnet.

Gångbron sedd från marknivå.