Gång- och cykelbro till Helsingborg C

En gång- och cykelbro från Oceanhamnen till Helsingborg C är viktig för att minska avståndet mellan området och centrum. Bron invigdes hösten 2021 våren och på förslag från Helsingborgarna döptes den till Varvsbron.

Den S-formade bron har mjuka svängar som ger god framkomlighet för cyklister och gående. De svängda rörelserna över hamnbassängen möjliggör också olika upplevelser i omgivningen, som den planerade parken i torrdockan, färjorna, sundet och Danmark. Med andra ord är bron en given del av promenadstråket till och i den nya stadsdelen.

Gång- och cykelbron sedd på håll utifrån vattnet.

Kommer du med cykel från centrum så når du Varvsbron via den nya cykelvägen som har uppfart till den västra delen av parkeringsdäcket på Helsingborg C. Det finns en öppen cykelparkering med tak uppe på parkeringen.

Gångbron sedd från marknivå.