Gång- och cykelbro till Helsingborg C

En ny cykel- och gångbro från den nya stadsdelen Oceanhamnen till Helsingborg C är viktig för att minska avståndet mellan området och centrum. Bron kommer invigas under 2021.

Med bron blir det möjligt för gående och cyklister från Oceanhamnen att på bara någon minut nå tåg, bussar och färjor i Helsingborg C.

Den S-formade bron har mjuka svängar som ger god framkomlighet för cyklister och gående. De svängda rörelserna över hamnbassängen möjliggör också olika upplevelser i omgivningen, som den planerade parken i torrdockan, färjorna, sundet och Danmark. Med andra ord kan bron bli en given del av det nya promenadstråket till och i den nya stadsdelen.

Gång- och cykelbron sedd på håll utifrån vattnet.

Då blir bron klar

Slutförandet av bron har senarelagts. Den ursprungliga planen var att den skulle stå färdig innan de första flyttar in under våren 2020. Bron kommer istället stå klar under sommaren 2021. På vägen dit försöker vi i alla led i arbetet att hitta förenklingar och effektiviseringar för att underlätta för dem som flyttar in i området.

Anledningen till förseningen är brons komplexitet och utmaningen med att hitta personer med kompetens som kan genomföra de omfattande stålarbetena.

Provisorisk gångbro

Det finns just nu en provisorisk gångbro, med trappor i båda ändarna, som kopplar samman Helsingborg C med piren. Bron gör det möjligt för boende att ta sig till och från piren till fots.

Gångbanan mellan piren och Helsingborg C är markerad med byggstaket, som även skyddar de gående från trafiken längs med det angränsande uppmarschområdet.

Kartan härunder visar gångbanans utformning, markerat i rött. Den gula linjen visar hur cyklister kan ta sig mellan Helsingborg C och piren.

Det finns en öppen cykelparkering med tak uppe på parkeringsdäcket, för de som hellre lämnar cykeln där och använder den provisoriska bron och gångbanan.

Gångbron sedd från marknivå.