Gångbro till Knutpunkten

En ny cykel- och gångbro från den nya stadsdelen Oceanhamnen till Knutpunkten är viktig för att minska avståndet mellan området och centrum.

Med bron blir det möjligt för gående och cyklister från Oceanhamnen att på någon minuts gångavstånd nå tåg, bussar och färjor i Knutpunkten.

Den S-formade bron har mjuka svängar som ger god framkomlighet för cyklister och gående. De svängda rörelserna över hamnbassängen möjliggör för olika upplevelser i omgivningen såsom den planerade parken i torrdockan, färjorna, sundet och Danmark. Med andra ord kan bron bli en given del av det nya promenadstråket till och i den nya stadsdelen. Bron ska vara klar i samband med inflyttning till Oceanhamnen.

Gång- och cykelbron sedd på håll utifrån vattnet.

Gångbron sedd från marknivå. Gångbron sedd på avstånd på kvällstid.