Gång- och cykelbro till Helsingborg C

En ny cykel- och gångbro från den nya stadsdelen Oceanhamnen till Helsingborg C är viktig för att minska avståndet mellan området och centrum. Bron ska vara klar till november 2020, men endast den första delen, som sträcker sig från Helsingborg C till den parken i den gamla torrdockan, kommer kunna användas då. Resten av bron kommer invigas vid årsskiftet 2020/2021.

Med bron blir det möjligt för gående och cyklister från Oceanhamnen att på bara någon minut nå tåg, bussar och färjor i Helsingborg C.

Den S-formade bron har mjuka svängar som ger god framkomlighet för cyklister och gående. De svängda rörelserna över hamnbassängen möjliggör också olika upplevelser i omgivningen, som den planerade parken i torrdockan, färjorna, sundet och Danmark. Med andra ord kan bron bli en given del av det nya promenadstråket till och i den nya stadsdelen.

Om allt går enligt nuvarande plan ska hela sträckningen från Helsingborg C till torget på Oceanpiren vara färdigbyggd i november 2020, men endast den första delen av bron, mellan Helsingborg C och den gamla torrdockan, tas då i bruk. Från årsskiftet 2020-2021 ska det även gå att använda andra halvan av bron för att nå den norra delen av Oceanpiren (för de som ska till den södra delen av piren gäller fortsatt att gå via Dockan). Anledningen till att man inte kan gå hela vägen fram till piren och sen promenera eller cykla söderut beror på att det pågår byggarbete på piren med stora maskiner och att torget där bron landar inte blir klart förrän under 2022.

Eftersom bron inte blir klar i tid undersöker vi just nu möjligheten att montera en provisorisk gångbro så att de som flyttar in på piren får en bra koppling till Helsingborg C och centrala staden.

Gång- och cykelbron sedd på håll utifrån vattnet.

Gångbron sedd från marknivå.