Gång- och cykelbro till Helsingborg C

En ny cykel- och gångbro från den nya stadsdelen Oceanhamnen till Helsingborg C är viktig för att minska avståndet mellan området och centrum. Den ska vara klar när de första flyttar in i området 2020.

Med bron blir det möjligt för gående och cyklister från Oceanhamnen att på bara någon minut nå tåg, bussar och färjor i Helsingborg C.

Den S-formade bron har mjuka svängar som ger god framkomlighet för cyklister och gående. De svängda rörelserna över hamnbassängen möjliggör också olika upplevelser i omgivningen, som den planerade parken i torrdockan, färjorna, sundet och Danmark. Med andra ord kan bron bli en given del av det nya promenadstråket till och i den nya stadsdelen. Bron ska vara klar i samband med inflyttning till Oceanhamnen.

Gång- och cykelbron sedd på håll utifrån vattnet.

Gångbron sedd från marknivå.