Övertäckningen av Öresundsverket är klart

Nu är övertäckningen av avloppsreningsverket Öresundsverket i Helsingborg klart. Övertäckningen av delar av verksamheten var en förutsättning för att stadsdelen Oceanhamnen skulle kunna byggas, ett stenkast från reningsverket.

Övertäckningen har varit ett komplicerat och tidskrävande arbete, främst då det har varit svårt att bygga samtidigt som den dagliga driften behövt pågå. Nu är arbetet med de luktförebyggande åtgärderna dock klart.

Du kan läsa mer om övertäckningen av reningsverket här.