Fem T

Stadsutvecklingsprojektet ska bidra till visionen Helsingborg 2035. För att ge ytterligare inriktning och vägledning för just det här projektet har fem T tagits fram.

Teknologi: Vi utvecklar och testar nya idéer. I projektet har vi modet att experimentera, pröva spännande idéer och initiativ för att skapa en hållbar stad.
Tid: Vi skapar närhet i vardagen, service och rekreation inom 600 meter.
Talang: Vi bejakar kreativitet och företagsamhet. Genom att involvera invånare och näringslivet skapar vi tillsammans nya möjligheter för människor och verksamheter.
Tolerans: Mångfald i allt. Vi bjuder in och involverar invånare, samarbetspartners och andra aktörer i olika typer av medskapande processer för att utveckla och testa nya idéer och mötesplatser.
men inte Tillrättalagt: Vi går utanför ramarna. Visar öppenhet och transparens om att utveckla mötesplatser, innehåll och stadsdelar utan att veta hur dessa ska se ut. Har modet att behålla oplanerade ytor tillgängliga för att ge andra förutsättningar att ta initiativ att agera.

5-t-25-t-1