Universitetsområdet

Stadens tanke är att utveckla universitetsområdet kring Campus Helsingborg till en stadsdel där det finns människor alla tider på dygnet. 

I området finns redan Campus Helsingborg, Ikea och mötesplatsen Mindpark. I planeringen finns det plats för ytterligare lokaler för kontor, utbildning samt butiker.

Vidare kommer planen även pröva ett hundratal bostäder i en första etapp. Detta blir möjligt att pröva efter att Naturvårdsverket och Boverket har samordnat sina vägledningar om buller från industri.

”En stadsdel där det finns människor alla tider på dygnet.