Universitetsområdet

Universitetsområdet

Stadens tanke är att utveckla universitetsområdet kring Campus Helsingborg till en stadsdel där det finns människor alla tider på dygnet. 

I området finns redan Campus Helsingborg, Ikea och mötesplatsen Mindpark. I planeringen finns det plats för ytterligare lokaler för kontor, utbildning samt butiker.