Universitetsområdet

Universitetsområdet kring Campus Helsingborg ska utvecklas till en stadsdel där det finns människor alla tider på dygnet.

I området finns redan Campus Helsingborg, IKEA och mötesplatsen Mindpark. I planeringen finns det plats för ytterligare lokaler för kontor, utbildning samt butiker.