Gåsebäck

”Gåsebäck? Det är väl där man byter däck på bilen?” Så har det ofta låtit när man frågat Helsingborgare om stadsdelen. Men något håller på att hända.

Det började med något så enkelt som ett par bänkar vid en vägkorsning. Det var den första åtgärden som gjordes i Gåsebäck när området blev en del av H+ projektet och förstudien var klar.

Sedan var det den där tunneln. Undergången, kallade man den. En mörk och otrygg gångtunnel som man var tvungen att ta sig igenom för att röra sig ut ur Gåsebäck och in i det intilliggande Husarområdet. Vad skulle man egentligen göra med den?

Till 2035 ska Gåsebäck förvandlas från industriområde till en blandad stadsdel med bostäder, verksamheter och grönområden. Vägen framåt är snårig och komplicerad, inte minst för att staden bara äger en bråkdel av marken i området, men ambitionen är tydlig: Gåsebäck ska förgrönas och förskönas så att det blir en plats där människor vill och kan röra sig på dygnets alla timmar.

Konst, kultur och dialog visar vägen framåt

Så vad blev det av den där gångtunneln, då? Jo, staden organiserade en festival – Open Air – och bjöd in 40 street-artister för att göra det de gör bäst; skapa konst av gamla, trista offentliga ytor. Konstnären Henrietta Kozica, som efter festivalen slått igenom stort i konstvärlden, målade Undergången så att det förvandlades från en mörk avgrund till en magisk sagoskog. Även pelarna under Södergatsviadukten, vid tunnelns andra ende, målades av de besökande konstnärerna.

Sedan dess har Gåsebäck blivit nästan synonymt med den sprudlande street art-scenen som finns i Helsingborg. Här kan du hitta en 75 meter lång graffitivägg som ett komplement till konstverken i Undergången och på Södergatsviadukten.

Efter Open Air arrangerade vi festivalen Global Street Elements som fyllde området kring den gamla brandstationen med musik, graffiti, mat och dryck. Året efter, 2019, arrangerades festivalen igen och döptes om till Gåsebäcksfesten.

Pelarna under viadukten är målade av olika konstnärer och har alla olika motiv.

Även den gamla brandstationen har fått sig ett lyft. Möglet visade sig vara inget annat än ett rykte och tankarna om att riva byggnaden försvann. Istället ska den förvandlas till en spännande mötesplats med rum för samarbete och kreativitet.

Utvecklingen av Gåsebäck är en viktig del i stadsförnyelseprojektet H+. Men det är inget vi kan göra själva. Därför har vi sedan början använt oss av de som rör sig och verkar i stadsdelen för att guida oss i rätt riktning och bidra med sin energi och sina idéer. Med hjälp av workshops och medborgardialog ser vi till att Gåsebäck utvecklas på rätt sätt, för att tillgodose behoven som finns i området. Vi skapar framtidens Gåsebäck tillsammans!

Kontaktperson

Om du har synpunkter på arbetet med Gåsebäck eller om du vill vara med och arbeta med utvecklingen av området kan du vända dig till projektledare Helena Taps, helena.taps@helsingborg.se telefon 042-10 61 86.