Gåsebäck

Det gamla industriområdet Gåsebäck är under utveckling. År 2035 ska Gåsebäck bestå av blandad stad med bostäder, affärer och andra verksamheter. Samtidigt ska området förgrönas och den lokala kulturen främjas.

Det pågår flera olika aktiviteter på Gåsebäck. De långsiktiga aktiviteterna syftar till att nå målet om att Gåsebäck ska bli en stadsdel med plats för både bostäder, kontor, service och mötesplatser. Staden arbetar också tillsammans med eldsjälar i området för att utveckla området med meningsfulla platser. Detta med målet att lyfta och förstärka kulturutbudet och skapa möjligheter för nya kulturella samarbeten.

Helsingborgs stad har tagit fram en förstudie för att bland annat få en bild av hur staden kan stötta dem som är verksamma på Gåsebäck och samtidigt leda utvecklingen framåt. Här är förstudien om Gåsebäck.

I förstudien finns bland annat två åtgärder som skulle genomföras 2015: Helsingborgs stad ska ta initiativ till en arbetsgrupp vars första uppgift det är att ta fram ett förslag på hur Gåsebäck kan bli grönare.  Staden ska ta fram en plan för kvarteren Italien och Rudan. Planen ska beskriva vad som ska hända med kvarteren i ett 10-årsperspektiv.

De båda punkterna har dels resulterat i en plats med bänkar i korsningen Kvarnstensgatan-Östra Sandgatan, och dels i en plan för kvarteret Italien. (Kvarteret Italien är den nordvästra delen av området med bland annat den gamla brandstationen.)

Människor som samlats runt ett bord på en workshop.

Workshop kring att utveckla det gröna på Gåsebäck.

Medskapande – vägen fram för Undergången

Under västkustbanan på gränsen mellan Gåsebäck och Husarområdet går en gångtunnel som fått namnet Undergången. Tunneln är en viktig länk för att koppla ihop de båda områdena, men den har upplevts som både otrygg och otillgänglig. För att åtgärda detta startades ett projekt för att utveckla Undergången. Initiativet kom från eldsjälar på Gåsebäck som tillsammans med H+projektet arbetade i ett medskapande projekt för att ta fram förslag på hur tunneln kan utvecklas.

Under våren 2017 hade vi workshops tillsammans med andra eldstjälar och verksamma på Gåsebäck samt tjänstemän från staden. Resultatet blev festivalen Open air den 26 augusti. Under festivalen invigde vi tunneln som målats av konstnären Henrietta Kozica och under dagen målade ett 40-tal andra konstnärer pelarna under söderviadukten.

Färgglad graffiti i tunneln med naturtema.

Pelarna under viadukten är målade av olika konstnärer och har alla olika motiv.

Kontaktperson

Om du har synpunkter på arbetet med Gåsebäck eller om du vill vara med och arbeta med utvecklingen av området kan du vända dig till projektledaren Helena Taps, telefon 042-10 61 86.