Gåsebäck

År 2035 ska Gåsebäck bestå av en variation av bostäder, affärer och andra verksamheter. Samtidigt ska vi förgröna området och stärka den lokala kulturen och identiteten.

Det pågår flera olika aktiviteter på Gåsebäck. De långsiktiga aktiviteterna syftar till att Gåsebäck ska bli en stadsdel med plats för både bostäder, kontor, service och mötesplatser. Staden arbetar tillsammans med eldsjälar i området och i staden för att lyfta och förstärka kulturutbudet, skapa möjligheter för nya kulturella samarbeten och i förlängningen skapa grund för fastighetsutveckling och stadsomvandling.

Helsingborgs stad har tagit fram en förstudie för att bland annat få en bild av hur staden kan stötta dem som är verksamma i området och samtidigt leda utvecklingen framåt. Här är förstudien om Gåsebäck.

Förstudien beskriver den tänkta processen. Denna övergripande process, som ska pågå i 10 år, rymmer ett antal delaktiviteter. Hittills har dessa bland annat resulterat i en plats med bänkar i korsningen Kvarnstensgatan-Östra Sandgatan, och i en plan för kvarteret Italien (den nordvästra delen av området där bland annat den gamla brandstationen ligger).

Människor som samlats runt ett bord på en workshop.

Workshop kring att utveckla det gröna på Gåsebäck.

Även den vackra gångtunneln Undergången är en delaktivitet. För att ge nytt liv åt Gåsebäck arrangerades festivalen Open Air, där konstnären Henrietta Kozica täckte gångtunneln mellan Gåsebäck och Husarområdet med vackra färger och former, och utöver det målade 40 street-artister pelarna under Södergatsviadukten. Undergången har fått mycket uppskattning och i efterhand har Henrietta Kozica slagit igenom stort på konstscenen.

Pelarna under viadukten är målade av olika konstnärer och har alla olika motiv.

Utvecklingen av Gåsebäck handlar om att utmana, testa och experimentera. Processen är organisk och medskapandet är en central aspekt i alla aktiviteter. Ingenting är omöjligt och alla som vill har möjlighet att vara med och påverka.

I projektet utvecklar vi en fond, Gåsebäcksfonden, som man kan ansöka om medel ifrån. För dig som fastighetsägare, eldsjäl eller entreprenör finns det också många spännande möjligheter att ta tillvara på.

Kontaktperson

Om du har synpunkter på arbetet med Gåsebäck eller om du vill vara med och arbeta med utvecklingen av området kan du vända dig till projektledare Helena Taps, helena.taps@helsingborg.se telefon 042-10 61 86.