Gåsebäck

Det gamla industriområdet Gåsebäck ska förändras. Målet är att det år 2035 ska finns både bostäder och företag här.

Det pågår flera olika arbeten på Gåsebäck. De långsiktiga arbetena syftar till att nå målet om att Gåsebäck ska bli en stadsdel med plats för både bostäder, kontor, service och mötesplatser. Staden arbetar också tillsammans med eldsjälar i området för att utveckla området med meningsfulla platser.

Helsingborgs stad har tagit fram en så kallad förstudie för att bland annat få en bild av hur staden kan stötta dem som är verksamma på Gåsebäck och samtidigt leda utvecklingen framåt. Här är förstudien om Gåsebäck.

I förstudien finns två åtgärder som skulle genomföras 2015:

Helsingborgs stad ska ta initiativ till en arbetsgrupp vars första uppgift det är att ta fram ett förslag på hur Gåsebäck kan bli grönare.  Staden ska ta fram en plan för kvarteren Italien och Rudan. Planen ska beskriva vad som ska hända med kvarteren i ett 10-årsperspektiv.

De båda punkterna har resulterat i dels en plats med bänkar i korsningen Kvarnstensgatan-Östra Sandgatan, dels en plan för kvarteret Italien som kommer att presenteras senare i år. (Kvarteret Italien är den nordvästra delen av området med bland annat den gamla brandstationen.)

Workshop kring att utveckla det gröna på Gåsebäck.

Medskapande – vägen fram för Undergången

Skapa en tryggare och tillgängligare gångtunnel under Västkustbanan och som går under smeknamnet Undergången. Tunneln är en viktig länk för att koppla ihop Gåsebäck och Husarområdet. Initiativet att utveckla Undergången kom från några eldsjälar på Gåsebäck och som arbetar vidare med att ta fram ett förslag på hur tunneln kan utvecklas. I det här projektet testar staden också att låta invånarna och eldsjälarna få möjlighet att skapa och driva arbetet av hur denna viktiga tunnel ska utvecklas. Med andra ord blir de medskapare i utvecklingen av Undergången.

Gruppen som utvecklar undergången.

Kontaktperson

Om du har synpunkter på arbetet med Gåsebäck eller om du vill vara med och arbeta med utvecklingen av området kan du vända dig till projektledaren Helena Taps, telefon 042-10 61 86.