Gåsebäck

Industriområdet Gåsebäck är under omvandling. År 2035 ska Gåsebäck bestå av en variation av bostäder, affärer och andra verksamheter. Samtidigt ska området förgrönas och den lokala kulturen och identiteten stärkas.

Det pågår flera olika aktiviteter på Gåsebäck. De långsiktiga aktiviteterna syftar till att nå målet om att Gåsebäck ska bli en stadsdel med plats för både bostäder, kontor, service och mötesplatser. Staden arbetar tillsammans med eldsjälar i området och i staden för att utveckla stadsdelen med målet att lyfta och förstärka kulturutbudet, skapa möjligheter för nya kulturella samarbeten och i förlängningen skapa grund för fastighetsutveckling och stadsomvandling.

Helsingborgs stad har tagit fram en förstudie för att bland annat få en bild av hur staden kan stötta dem som är verksamma på Gåsebäck och samtidigt leda utvecklingen framåt. Här är förstudien om Gåsebäck.

Förstudien beskriver den tänkta processen. Denna övergripande process, som ska pågå i 10 år, rymmer ett antal delaktiviteter. Hittills har delaktiviteterna bland annat resulterat i en plats med bänkar i korsningen Kvarnstensgatan-Östra Sandgatan, och i en plan för kvarteret Italien. (Kvarteret Italien är den nordvästra delen av området där bland annat den gamla brandstationen ligger).

Människor som samlats runt ett bord på en workshop.

Workshop kring att utveckla det gröna på Gåsebäck.

Även den vackra gångtunneln Undergången är en delaktivitet. För att ge nytt liv åt Gåsebäck arrangerades festivalen Open Air, där konstnären Henrietta Kozica täckte gångtunneln som sträcker sig mellan Gåsebäck och Husarområdet med vackra färger och former, och utöver det målade 40 street artister pelarna under Södergatsviadukten. Undergången har fått mycket uppskattning och i efterhand har Henrietta Kozica slagit igenom stort på konstscenen.

Pelarna under viadukten är målade av olika konstnärer och har alla olika motiv.

Utvecklingen av Gåsebäck handlar om att utmana, testa och experimentera. Processen är organisk och medskapandet är en central aspekt i alla aktiviteter. Här växer Sveriges största graffiti-park, Gåsebäcks Graff Park, fram och den gammla brandstationen ska tillsammans med invånarna utvecklas. Vad det ska bli är ännu inte bestämt. Ingenting är omöjligt och alla som vill har möjlighet att vara med och påverka.

I projektet utvecklas en fond, Gåsebäcksfonden, som man kan ansöka om medel ifrån. För dig som fastighetsägare, eldsjäl eller entreprenör finns det också många spännande möjligheter att ta tillvara på. Tillsammans kan vi se till att Gåsebäck blir en naturlig del av den skapande, pulserande stad som Helsingborg ska vara år 2035!

Kontaktperson

Om du har synpunkter på arbetet med Gåsebäck eller om du vill vara med och arbeta med utvecklingen av området kan du vända dig till projektledaren Helena Taps, helena.taps@helsingborg.se telefon 042-10 61 86.