Oceanhamnen

Oceanhamnen ligger ett stenkast från Knutpunkten. Där planeras för en ny stadsdel med bostäder, kontor, restauranger och handel nära vattnet. 

Ett promenadstråk längs kajerna och stråket ska bli en förlängning stadens centrala kajpromenad och en gång- och cykelbro mellan Oceanhamnen och Knutpunkten ska göra det lätt att ta sig mellan Oceanhamnen och centrum.

Oceanhamnen ska utvecklas till en stadsdel som är byggd på öar. Den första ön skapas av en kanal genom piren där småbåtar kan passera. Oceanhamnen kommer att rymma fyra bostadskvarter med cirka 350 bostäder. Tre kontorsbyggnader med spännande arkitektur på pirspetsen ska ge plats för 32 000 kvadratmeter verksamhetslokaler och service nära vattnet. I området ska det också finnas en kajpromenad, ett torg, en park i torrdockan samt en kanal genom piren där småbåtar kan passera.