Oceanhamnen

Oceanhamnen ligger ett stenkast från Knutpunkten. Där planeras för en ny stadsdel med bostäder, kontor, restauranger och handel nära vattnet. 

Ett promenadstråk längs kajerna som ska bli en förlängning av stadens centrala kajpromenad och en gång- och cykelbro mellan Oceanhamnen och Knutpunkten ska göra det lätt att ta sig mellan Oceanhamnen och centrum.

Oceanhamnen ska bli en urban arkipelag, en stadsdel byggd på öar, med kvaliteter utöver det förväntade. Området kompletterar stadskärnan med attraktiva, vattennära bostäder och kontor i spektakulära lägen. En kanal genom piren skapar en första ö i arkipelagen. Mötesplatser längs kajer, på torg och i parker bidrar till att skapa liv och rörelse i området.
Den industriella hamnen förvandlas till en spännande stadsdel där detaljer från hamnverksamheten stärker områdets karaktär och påminner om områdets historia.

Oceanhamnen kommer att rymma fyra bostadskvarter med cirka 350 bostäder. Tre kontorsbyggnader med spännande arkitektur på pirspetsen ska ge plats för 32 000 kvadratmeter verksamhetslokaler och service nära vattnet. I området ska det också finnas en kajpromenad, ett torg, en park i torrdockan samt en kanal genom piren där småbåtar kan passera.